Īstenošanas vieta:
Zvārtavas pils
Iesniedzējs:
Biedrība "Latvijas Mākslinieku savienība"
Projekta izmaksas:
3120.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta ietvaros biedrība „Latvijas Mākslinieku savienība” (turpmāk - LMS) 2020. gadā sadarbībā ar Gaujienas mūzikas un mākslas skolu un Jāzepa Vītola Mūzikas dienu Gaujienā mūzikas nometnes rīkotāju, biedrību “Vītolēni” organizēs radošās darbnīcas gan bērnu un jauniešu auditorijai, gan citiem interesentiem LMS muzeja Starptautiskajā mākslas un izglītības centrā “Zvārtavas pils” (turpmāk – Zvārtavas pils) Apes novadā.

Zvārtavas pils ir unikāla 19. gs. celtne Vidzemē, kurā var vērot gan vēsturisko interjera un arhitektūras mantojumu, gan 20. gs. 70. - 80. gadu un mūsdienu mākslas darbus no LMS muzeja kolekcijas. Pils mākslinieciskā būtība rosina turpināt kultūrizglītojošo darbību, un projekts ir veltīts modes un arhitektūras vēsturei.

LMS muzejs radošajām darbnīcām izveidos izglītojošos uzdevumus par tēmām: modes vēsture 19. gs., vitrāžas neogotikas arhitektūrā un heraldika. Radošajām darbnīcām paredzēta arī praktiskā daļa, kurā kā vizuālās mākslas materiāls tiks izmantots ģipsis, kas ir viens no būtiskākajiem elementiem skulptūru un būvplastikas radīšanā 19. - 20. gs. Pieredzējušu pedagogu un mākslinieku vadībā dalībnieki varēs zīmēt, patinēt un atliet ģipsī Zvārtavas pilī redzamos neogotikas arhitektūras elementus – akantu, trīslapju, četrlapju ornamentus, kā arī savu plaukstas vai pēdas nospiedumu, tādējādi paplašinot zināšanas par ģipša mākslinieciskajām un tehnoloģiskajām kvalitātēm. Lējumus darbnīcu dalībnieki varēs paturēt savā īpašumā.

LMS projekts sniegs teorētisko un praktisko pieredzi vizuālajā mākslā, kā arī rosinās interesi un izpratni par kultūras mantojumu.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm 

LMS projekts “Radošās darbnīcas “Manto. Zīmē. Ģipsē”” atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm, jo projektā tiks organizētas radošās darbnīcas, kas piedāvās radošā veidā attīstīt savas spējas vizuālās mākslas jomā un apgūt jaunas zināšanas par kultūras mantojumu Vidzemē. Radošo darbnīcu īstenošanas būtisks uzdevums ir veicināt Vidzemes iedzīvotāju līdzdalību mākslas aktivitātēs un kultūrizglītībā kopā ar profesionāliem māksliniekiem un restaurācijas speciālistiem, īpaši iesaistot bērnus un jauniešus. Projekts paredzēts arī, lai veicinātu sadarbību starp profesionāliem māksliniekiem, restauratoriem, pedagogiem un audzēkņiem - LMS un novadu mākslas skolām. LMS, kuras viena no darbības sfērām ir vizuālās mākslas nozares popularizēšana, līdz ar savām aktivitātēm Zvārtavas pilī vēlas popularizēt šo Vidzemes daļu kā kultūrvēsturiski nozīmīgu, radošu un vizuāli interesantu vietu. Zvārtavas pils ir gan mākslinieku radošo darbnīcu un rezidenču norises vieta, gan arī tūristu apskates objekts Vidzemes reģionā. Zvārtavas pils celta 1881. gadā. Kopš 1970. gada tās īpašnieks ir LMS. Zvārtavas muižas kompleksā atrodas gan valsts, gan vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi: Zvārtavas muižas apbūve. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts  aizsardz.  Nr. 2762., 19. gs. 1. p., 19. gs. b.; Kungu māja. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardz. Nr. 2763., 1881; Klēts. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardz. Nr. 2765.,19. gs. 1.p.; Staļļi (2 ēkas). Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardz. 2767., 19. gs. 1.p.; Zvārtavas vējdzirnavas. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardz. Nr. 2768., 19. gs. v.; Parks. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardz. Nr.2766., 19. gs. 1.p.

Foto: Latvijas Mākslinieku savienības muzejs
Foto autors: Igors Dobičins