Īstenošanas vieta:
Alūksne
Iesniedzējs:
Alūksnes novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
3646.30 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

2020. gadā Alūksnē valsts nozīmes arhitektūras piemineklī "Alūksnes viduslaiku pils" tika pabeigti Dienvidu torņa pārbūves darbi. Veiktajos arheoloģiskajos izpētes darbos iegūti daudz un dažādi atradumi, kuri nodoti Alūksnes muzeja krājumā. Starp artefaktiem atrodami arī viduslaiku spēļu priekšmeti, kas liek aizdomāties, kā noritējusi brīvā laika pavadīšana viduslaiku pilī.

Projekta "Radošās meistarklases "Alūksnes viduslaiku pils spēles un rotaļlietas" mērķis ir Alūksnes viduslaiku pils kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, veicinot zināšanu apgūšanu par pils vēsturi un tās arheoloģisko izpēti un bērnu un jauniešu iesaistīšanu kaula, koka un māla amatniecības prasmju apgūšanā, meistardarbnīcās iepazīstot un izgatavojot viduslaiku spēles un rotaļlietas. Projekta ietvaros arheologi Uldis Kalējs un Rūta Vecmuktāne iepazīstinās interesentus ar spēlēm un rotaļlietām Latvijas un Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskajā materiālā, bet 20 bērni un jaunieši pie kaula, koka un māla amatu meistariem Viestura Āboliņa, Andra Rozes, Eināra Dumpja 11 meistardarbnīcās apgūs 12 spēļu un rotaļlietu spēlēšanas noteikumus un izgatavos savus viduslaiku spēļu un rotaļlietu komplektus.

Alūksnes muzejs ar 2021. gadu piedāvās arheoloģisko ekspozīciju par Alūksnes viduslaiku pili, kura tiks papildināta ar projekta ietvaros tapušiem 16 spēļu un rotaļlietu repliku komplektiem ekspozīcijas izglītojošā darba daudzveidošanai un viduslaiku spēļu un rotaļlietu popularizēšanai.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta ideja atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:

1.5.1. Radošās iniciatīvas — jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas — amatniecība un dizains;

1.5.3. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā  bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības.

1.5.4. Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana — kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

Foto: Alūksnes novada pašvaldība
Foto autors: Alvits Grīvnieks