Īstenošanas vieta:
Smiltenes kultūras centrs
Iesniedzējs:
Biedrība "Smiltenei un Latvijai"
Projekta izmaksas:
2905.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Rata lira ir tradicionālās mūzikas instruments, kas mūsdienās reti redzams un dzirdams. Ap desmit gadsimtu ilgajā mūžā tas ir gan celts, gan pelts: skanējis gan zem baznīcu velvēm, gan lielceļa krogos, gan karaļu galmos, gan uz tirgus plačiem, apmīļots daiļrunīgu trubadūru un apkārtklejojošu aklu dziesminieku rokās. Bijis labi pazīstams vai visās Eiropas zemēs no Spānijas līdz pat Ukrainai. Dažviet instrumenta spēles tradīcijas saglabājušās (Francijā un Ungārijā), bet citur tās nav iesakņojušās vai arī pilnībā aizmirstas. Diemžēl Latvijā šis instruments ir kļuvis retums. Latvijā apzināti vien pieci šādi instrumenti un spēlētāji. Svētku ideja ir “izcelt ratu liru saulītē” un iepazīstināt ar šo instrumentu sabiedrību.

Projekta ietvaros tiks organizēts vienas dienas svētku pasākums, kurā sabiedrībai būs iespēja tuvāk iepazīt šo instrumentu – meistarklasēs un koncertā izbaudīt šī neparastā instrumenta skanējumu. Meistarklases un izzinošas lekcijas vadīs Ivars Hermanis, Anete Simanovska, Ales Los (Baltkrievija), savukārt koncertā uzstāsies Ivars Hermanis ar Ilgu Reiznieci, Anete Simanovska ar "Laipaslīkuma muzikantiem”, Kārlis Auzāns, Ales Los no Baltkrievijas un Andrey Vinogadov no Krievijas. Koncertā uzstāsies seno deju grupa “Ballare”, Gunas Ezermales vadībā.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm 

Projekts īstenos divas Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātes:
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana un Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – jauniešu iesaiste interaktīvās nodarbībās.

Foto autors: Ivars Hermanis