Īstenošanas vieta:
Rozēnu-Staiceles ev. lut. baznīca Staicelē
Iesniedzējs:
Rozēnu-Staiceles ev.lut. baznīcas draudze
Projekta izmaksas:
7000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Rozēnu–Staiceles ev. lut. baznīca celta 1930. gadā ar vietējo iedzīvotāju atbalstu. Ērģeles Rozēnu–Staiceles ev. lut. baznīcā pārvestas no Rozēnu draudzes nama, kur tās uzstādītas ap 1940. gadu, pēc draudzes priekšnieka Kārļa Keres pierakstiem. 2016. gada 4. aprīlī uz baznīcu apsekot ērģeles ataicināju ērģelnieku Aivaru Vīksnu, kurš atbrauca kopā ar vēl vienu speciālistu. Meistari apskatīja ērģeles, provizoriski aprēķināja ērģeļu atjaunošanas izmaksas, neiekļaujot dekoratīvo elementu restaurāciju un krāsojuma atjaunošanu.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Rozēnu -Staiceles ev.lut. baznīca ar atjaunotu instrumentu varēs Staiceles Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem, jauniešiem un ikvienam novada iedzīvotājam dot iespēju apgūt šī instrumenta spēli.
Šogad baznīcai tiks svinēta 90 gadu jubileja un, mūsuprāt, lielākā dāvana tai būtu atjaunotas ērģeles.

 

Foto: no Rozēnu–Staiceles ev. lut. baznīcas draudzes arhīva
Foto autors: Velta Andersone