Īstenošanas vieta:
Valka, Alūksne, Rīga, Ogre, Blome, Lugaži, Turna, Turaida, Dikļi
Iesniedzējs:
Biedrība "Valkas Dāmu klubs"
Projekta izmaksas:
580.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Kori un ansambļi, folkloras kopas 
Visos Latvijas novados mīt.
Nāburgi tautā saknes laiž ’dziļas
Atrasts ir īstais izaugsmes kods.
Kopīgās sapratnes dzirksteles šķiļas
Visur tiek saņemts mīļuma gods….
... /K.Apškrūma /

Tā 2019.gada Lieldienu koncertā Smiltenes pansionātā tapa Kornēlijas Apškrūmas veltījums Valkas kultūras nama folkloras kopai “Nāburgi” un mūzikas skaņās to ietērpa komponists Māris Lasmanis.

Pirmatskaņojums notika “Nāburgu” 30 gadu jubilejas pasākumā 2019.gada decembrī, kad tika saaicināti visi Valkas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi, kuri 8 gadus nebija satikušies kopā vienā koncertā. Pasākums guva plašu pozitīvu rezonansi vietējā sabiedrībā un interesi par notiekošo kultūras namā, jo pēdējos gados nebija paveicies ar vadību, kuru interesētu pašdarbība, kolektīvu atbalstīšana. Materiālā bāze kolektīviem pamatos tapa tikai ar projektiem un pašu dalībnieku ieguldītajiem līdzekļiem. Visi izbraukumi, draudzības koncerti tikai par pašu līdzekļiem (izņemot Dziesmu svētki un skates).

Ar šo projektu vēlamies piesaistīt jaunus dalībniekus kolektīvos, vairāk apmeklētājus pasākumos un dot iespēju iegūt kolektīviem jaunus draugus, gandarījumu un motivāciju darboties vēl aktīvāk un kultūras tradīciju saknes laist vēl dziļāk un plašāk.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Nolikuma 1.5.3. punktam Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums

Foto: biedrība "Valkas Dāmu klubs"