Īstenošanas vieta:
Alūksne
Iesniedzējs:
Alūksnes novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
590.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Alūksnes muzejs jau četrpadsmito gadu astronomiskajos Vasaras saulgriežos, 21. jūnija rītā plkst. 4.00, vēlas aicināt interesentus uz saules sagaidīšanas rituālu un Jāņu tradīciju svinēšanu pasākumā “SAUKSIM SAULI!”.

Enerģētiski astronomiskie vasaras saulgrieži ir visspēcīgākā diena gadā, kad īpašs iedarbīgums piemīt pļavas ziediem un zālēm, kad maģisku spēku iegūst ūdens, uguns, zeme un gaiss, kad vieni no svarīgākajiem rituāliem veltīti saulei. Ar katru gadu pilnveidojot un bagātinot pasākumu ar latvisko tradīciju piedāvājumu, tas pulcē aizvien lielāku apmeklētāju skaitu.

Šogad kopā ar Stradu pagasta folkloras kopu "Saulgani" (vadītāja Linda Hamfrīsa) un meistardarbnīcu vadītājiem Hariju Stradiņu, Dainu Bindi, Mudīti Rusakovu un Inesi Volšteini vēlamies aicināt apgūt Jāņu rituālus, dziesmas, rotaļas, vainagu pīšanu, siera siešanu, alus darīšanu, pūdeles meistarošanu, zāļu slotiņu pagatavošanu, dančus un citas vasaras saulgriežu tradīcijas, lai, godinot gaismas, siltuma un auglības nesēju SAULI, gūtu spēka piepildījumu visam gadam.

Alūksnes muzeja projekta “Saules sagaidīšanas rituāls astronomiskajos vasaras saulgriežos “SAUKSIM SAULI!” mērķis – nodrošināt senču latviskā mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu, pasākuma dalībniekiem aktīvi līdzdarbojoties saules sagaidīšanas rituālā un latviešu Jāņu tradīciju apgūšanā.

Realizējot projektu “Saules sagaidīšanas rituāls astronomiskajos vasaras saulgriežos “SAUKSIM SAULI!”, tiks veicināta senču latviskā mantojuma saglabāšana un tālāknodošana vairāk kā 100 cilvēkiem. Latviešu tautai ir svarīgi turēties pie savu senču ticības un tradīcijām, izzinot un saglabājot tās mantojumu. Tā ir mūsu identitāte. Piedaloties astronomisko saulgriežu rituālos, pasākuma dalībnieki mentāli uzņems spēku un enerģiju visam saules gadam. Pasākumā būs apgūtas Jāņu dziesmas, tematikai veltītas rotaļas un citas vasaras saulgriežu tradīcijas, ko dalībnieki varēs izmantot vasaras saulgriežu svinībās citu gadu un mācīt tās saviem bērniem, radiem, draugiem.  

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekta ideja prioritātēm:

1.5.1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains;

1.5.2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas un kulinārais mantojums.

 

Foto: no Alūksnes novada pašvaldības arhīva