Īstenošanas vieta:
Jaundūķi, Drustu pagasts, Raunas novads
Iesniedzējs:
SIA "Savvaļa"
Projekta izmaksas:
6478.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 3000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts “Savvaļa” iecerēts kā brīvas formas laikmetīgās mākslas izstāde. Nomaļā dabas nostūrī bez darba laika un izstādes pieskatītājiem. Tā ļautu apmeklētājiem savrupi atklāt, iepazīt un pieredzēt mākslas darbus to attiecībās ar apkārtējo vidi. Izstāde iecerēta kā dabas, ainavas, kultūras mantojuma un laikmetīgās mākslas piedzīvojums, sasaistot šos elementus vienotā veselumā, lai parādītu to savstarpējo mijiedarbību.

Ideja un darbs pie izstādes aizsācies pirms vairākiem gadiem, bet tieši šobrīd, ņemot vērā Covid-19 epidēmiju un tās radītās sekas, šķiet šādam izstādes formātam ir pienācis īstais brīdis.

Izstāde plānota kā atvērta mākslas platforma vairāku gadu garumā. Atklāšanas sezonā ar saviem darbiem piedalīsies Andris Eglītis, Katrīna Neiburga, Kaspars Podnieks, Jānis Noviks, Austris Mailītis, Kate Krolle, Reinis Bērziņš, Raitis Hrolovičs, Elza Sīle un Kristīne Upīte.

Izstādes vieta vairākus gadus kalpojusi par Andra Eglīša brīvdabas darbnīcu, kurā tapuši vairāki ar šo vietu cieši saistīti darbu cikli, to vidū arī ar Purvīša balvu apbalvotie “Zemesdarbi”. Iecere ir eksponēt daļu no šiem darbiem to sākotnējā kontekstā. Redzot jaudīgās attiecības, kas veidojas starp darbiem un vidi, kas tik ļoti atšķiras no izstāžu zāles, arī radusies ideja par šādu izstādi. Citi autori piedalīsies ar darbiem visdažādākajās tehnikās – no skaņas instalācijām līdz arhitektoniskām būvēm, ieskaitot glezniecību, tēlniecību un kinētiskas instalācijas.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

– Projekts “Savvaļa” veicinās radošo iniciatīvu attīstību, veidojot brīvas un interaktīvas attiecības starp mākslas darbiem un to skatītājiem, mudinot meklēt un veidot jaunas cilvēka, dabas un kultūras pieredzes un zināšanas.
– “Savvaļa” nodrošinās sabiedrības iesaisti kultūras procesa veidošanā, mudinot apmeklētājus iepazīt, pieredzēt un atstāt savus nospiedumus izstādes ainavā, tādejādi kļūstot par tās rakstura veidotājiem.
– “Savvaļa” piedāvās arī iespēju bez maksas uzturēties radošā rezidencē, izmantojot mākslinieka darbnīcu un naktsmītni. Vairāki mākslas darbi ietvers iespēju tajos uzkavēties, veltot laiku kādas konkrētas, ar kultūras un dabas attiecībām saistītas grāmatas lasīšanai (piem.: Henrijs Deivids Toro “Voldena jeb Dzīve mežā”; Pēters Vollebēns “koku slepenā dzīve”; Brāļi Kaudzītes “Mērnieku laiki”…).
– Kļūstot par reģionāla mēroga nozīmīgu notikumu, izstāde veicinās vietējās sabiedrības kultūras identitātes apzināšanos.
– Izstāde veicinās vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, veidojot to sasaisti ar mūsdienu kultūru.

 

Foto: no SIA "Savvaļa" arhīva