Īstenošanas vieta:
Sēļu muiža, Sēļi, Mazsalacas novads
Iesniedzējs:
Mazsalacas novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
4290.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 3000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta “Seviļas kaislības Sēļu muižā” –  opermūzikas nakts koncerts kļūs par nozīmīgu notikumu Sēļu muižas profesionālās mākslas baudītājiem un “gardēžiem”. Projekta mērķis aktualizēt Sēļu muižas kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību, rīkojot opermūzikas koncertu senās muižas un parka teritorijā, ļaujot klātienē baudīt augstvērtīgu, profesionālu mākslinieku sniegumu, nodrošinot līdzsvarotu kvalitatīvu kultūras produkta pieejamību Vidzemes lauku kultūrvidē, attīstot un saglabājot muižas vēsturiskās tradīcijas.

Seno laiku muižas noskaņu vēlamies saglabāt, veidojot sarīkojumu saturiski bagātu un vēsturiski izzinošu, izklaidējošu, romantisku, ar īpašu opermūzikas programmu, kur brīvi ģimeniskā atmosfērā apmeklētājiem būs iespēja iepazīt klātienē operas māksliniekus un opermūzikas žanru tuvplānā. Opermūzikas koncerts iecerēts kā satikšanās ar pasaulē slavenā ’itāļu komponista Džoakīno Antonio Rosīni (1792.-1868.) vienu no 19.gadsimta labākajām komiskajām operām, kas sacerēta trīspadsmit dienās un piedzīvojusi visas iespējamās neveiksmes pirmizrādē, sākot ar izsvilpšanu un beidzot ar Rozīnas brunčos sapinušos kaķi, bet vēlāk kļuva par vienu no visu laiku populārākajām muzikālajām komēdijām -  ar jokiem, mīlas kaislībām,  pārģērbšanos un laimīgām beigām. Tā vienmēr likusi publikai smieties un ļāvusi aizmirsties no pelēkās ikdienas, izbaudot veselīgu humoru kopā ar opermūzikas neatvairāmo valdzinājumu.

Opermūzikas nakts koncerts “Seviļas kaislības Sēļu muižā” ļaus klātienē izdzīvot aizaujošus notikumus jautrajā mīlas stāstā par Rozīnu, viņas tēvoci Bartolo, kurš vēlas jaunavu precēt un viņas iemīļoto jaunekli Almavivu, kuriem palīdz attapīgais un viltīgais bārddzinis Figaro. Šķiet visiem tik pazīstamo stāstu būs iespēja piedzīvot koncertā “Seviļas kaislības Sēļu muižā” kopā ar izciliem operas solistiem un svētku kamerorķestri. Opermūzikas nakts koncertu apzināti rīkojot senās muižas parkā, vēlamies akcentēt Sēļu muižas kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību, rosinot cilvēkus apmeklēt ne tikai lielos novada centrus, bet ar kvalitatīvi augstvērtīgu kultūras produkta piedāvājumu ieinteresēt novērtēt senās muižas un parka īpašo auru, latviskās ainavas pievilcību, apzināties mūsu zemes – Latvijas pamatvērtības, veicinot kvalitatīvu un līdzsvarotu kultūras procesa pieejamību Vidzemes lauku kultūrvidē.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts “Seviļas kaislības Sēļu muižā” ir izstrādāts balstoties uz “Vidzemes kultūras programmas 2020” mērķiem un prioritātēm. Opermūzikas nakts koncerts Sēļu muižā notiks septīto reizi, nodrošinot līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu pieejamību, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Opermūzikas koncerts Sēļu muižā veidojas par tradīciju, kas tiek gaidīta, lai satiktos ar opermūzikas māksliniekiem tuvplānā, lai piedzīvotu, iepazītu pasaulē slavenā itāļu komponista Džoakīno Antonio Rosīni komiskās operas pazīstamo stāstu par Rozīnu, viņas tēvoci Bartolo, kurš vēlas jaunavu precēt un viņas iemīļoto jaunekli Almavivu, kuriem palīdz attapīgais un viltīgais bārddzinis Figaro… Tā viennozīmīgi būs iespēja dziļos, bet ļoti skaistos laukos, tālu prom no lielajiem centriem piedzīvot “atdzimšanu”, nodrošinot līdzsvarotas kultūrvides attīstību arī Ziemeļvidzemē. Par tradīciju kļūst arī amatnieku un vietējo atbalstītāju līdzdalība sarīkojuma veidošanā, kas aizvien vairāk rosina izzināt kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību, tās saglabāšanu un attīstību. Tikai saglabājot un attīstot kultūras vērtības, izkopjot kultūras tradīcijas, nodrošinot profesionālās mākslas pieejamību, mēs veidosim un stiprināsim latvisko identitāti un lokālpatriotismu.

Foto: Mazsalacas novada pašvaldība