Īstenošanas vieta:
Mālpils
Iesniedzējs:
Mākslinieku biedrība "Sidegunde"
Projekta izmaksas:
2500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus un daudzveidīgus kultūras procesus un to nepārtrauktību un pēctecību Mālpilī, organizējot 18. Mālpils Mākslas simpoziju, tā norisē un darbu tapšanā iesaistot topošos un jau profesionālos māksliniekus, tādā veidā nodrošinot profesionālās mākslas pieejamību novadā.

Šajā gadā paredzēts akcentēt saistību ar Mālpils novadniekiem - gleznotāju Džemmu Skulmi, pieminot arī viņas māti – pirmo latviešu tēlnieci - sievieti Martu Skulmi un tēvu – scenogrāfu un gleznotāju Oti Skulmi, kā arī rakstnieci – sieviešu tiesību kustības aizsācēju Latvijā Ivandi Kaiju.

Darbnīcās un dabā tiks radīti darbi, kuri būtiski veicinās kultūrainavas izpēti, popularizēšanu un izpratnes veidošanu par Vidzemes ainavas daudzveidību. Tos paredzēts eksponēt izstādē Mālpils kultūras centrā, paralēli Džemmas Skulmes piemiņas izstādei, tā dodot iespēju ar paveikto iepazīties visplašākajam iedzīvotāju lokam. 

Kā savdabīgs akcents simpozija un izstādes norises laikā, domātas tikšanās ar novada cilvēkiem, kuriem dzeja un tās lasījumi ir savdabīgs izpausmes veids, aizraušanās un vaļasprieks, tā veicinot vārda un vizuālās mākslas sinerģiju.

Lai vairāk iesaistītu bērnus un jauniešus, simpozija izstādes laikā notiks radošās darbnīcas bērniem, kuras organizēs Mālpils Mūzikas un mākslas skola un, paralēli simpozija izstādei, bērnu darbu pop-up izstāde.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Simpozijā maksimāli akcents tiks likts uz vietējās kultūrainavas izpēti un popularizēšanu, kultūras mantojuma vērtību apzināšanu un pārmantošanu. Sabiedrībai nenoliedzami dabas un kultūras vērtības vieglāk saskatāmas un izprotamas, ja kāds uz tām jau ir norādījis, atspoguļojot to profesionālajā mākslā. Tā uzņemoties atbildību par sabiedrības gaumes un estētisko vērtību veidošanu. Simpozijā kopā strādās mākslinieku biedrības “Sidegunde” biedri - sākot ar cienījamu vecumu sasniegušajiem senioriem līdz LMA studentiem, RDMV un JRMV audzēkņiem un vietējiem interesentiem, kuri, savstarpēji darbojoties, apmainīsies ar zināšanām un pieredzi. Daudzu profesionālo mākslinieku veikums Vidzemes ainavas atspoguļojumā darbos, rada daudz lielāku vietējo iedzīvotāju interesi un lepnumu par apkārtējo vidi, izpratni par tās unikalitāti. Simpozija izstāde tradicionāli ir plaši apmeklēts vizuālās mākslas pasākums Mālpilī.

Foto: mākslinieku biedrība "Sidegunde"
Foto autors: Māra Ārente/Helēna Medne