Īstenošanas vieta:
Skaņākalna dabas parks, Mazsalacas novads
Iesniedzējs:
Biedrība "Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola"
Projekta izmaksas:
6250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta  mērķi :
• sniegt Vidzemes iedzīvotājiem iespēju baudīt klasisko mūziku profesionālu mūziķu un mūzikas skolu audzēkņu izpildījumā, izmantojot dabas objekta - Skaņākalna akustiskās iespējas;
• sniegt iespēju mūzikas skolu audzēkņiem apgūt klasiskās mūzikas atskaņošanas prasmes profesionālu mūziķu vadībā.
 
Aktivitātes:
1. Meistarklases, apmācības 
Piedalās: Rūjienas mūzikas, Staiceles Mūzikas un mākslas, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolu audzēkņi un pasniedzēji.
Bērni un jaunieši kompetentu speciālistu vadībā tiks sagatavoti kopējai vakara koncertprogrammai ar Vidzemes Kamerorķestri.
 
2. Koncerts
Piedalās:  Vidzemes Kamerorķestris, mūzikas skolu audzēkņi.
Bērni un jaunieši sniedz koncertu kopā ar Vidzemes Kamerorķestri.
 
Rezultāti:
1. 14 mūzikas skolu, audzēkņi apguvuši  skaņdarbus pieredzējušu pedagogu vadībā.
2. 14 mūzikas skolu audzēkņi piedalījušies kopīgā koncertā ar Vidzemes Kamerorķestri.
3. 300 koncerta apmeklētāji klausījušies Vidzemes Kamerorķestra un mūzikas skolu audzēkņu koncertu pie Skaņākalna klints, izbaudot teritorijas – dabas objekta Skaņākalna klints unikalitāti īpašā apgaismojumā.
4. Biedrība uzlabojusi savu kapacitāti lielāko kultūras pasākumu organizēšanas jomā, popularizējusi savu darbību plašākai sabiedrībai, ieguvusi lielāku atpazīstamību, popularizējusi unikālu dabas objektu - Skaņākalna dabas parku, ieguvusi pieredzi inovatīva pasākuma organizēšanā, kultūras pasākuma (koncerta), norisei izmantojot dabas objektu.    

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst sekojošām Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:
1) radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, meistarklases, pieredzes apmaiņa - Rūjienas mūzikas skolas, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem būs iespēja kompetentu speciālistu vadībā apgūt jaunas zināšanas un uzlabot esošās, 3 iesaistīto skolu bērniem, jauniešiem būs iespēja komunicēt un apmainīties ar pieredzi vienam ar otru;
2) sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste - Projektā tiks iesaistīti 4 jaunieši no Rūjienas mūzikas skolas, 6 Staiceles Mūzikas un mākslas skolas, 4 Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas;
3) vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana - Koncerta norise plānota mūziķiem koncerta laikā atrodoties uz pontoniem Salacā pie Skaņākalna klintīm. Skaņākalna klintis atrodas Skaņākalna parkā. Skaistā Salacas ieleja ar smilšakmens atsegumiem un daudzām alām tās krastos ir galvenais tūristu piesaistes objekts Mazsalacā. Skaņākalna klints (Skaņaiskalns) ir atpazīstamākais parka objekts, tā ir klints Salacas kreisajā krastā, augstums ap 20 m, kas dod spēcīgāko atbalsi Latvijā, klausītājiem atrodoties pie Salacas iepretī klintij, bet runātājam - noteiktās vietās laukuma vidū vai aizmugurē.

Skaņākalna dabas parks ar savu neparasto pievilcību priecē, sajūsmina un sniedz atpūtu ikvienā gadalaikā. Šeit, aptuveni trīs kilometru garumā gar Salacas upi, atrodas vairāki neparasti dabas objekti. Skaņaiskalns, kas ir viens no Latvijas populārākajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem. Smilšakmens siena ir nedaudz ieliekta, tāpēc dod unikālu akustisko efektu - neparasti skaidru atbalsi. Skaņākalna atbalss ir vienīgā šāda veida atbalss Latvijā.
Projektā plānots arī popularizēt šo unikālo dabas mantojuma objektu.
Lai izceltu šī dabas objekta unikalitāti, koncerta laikā plānots klinti izcelt, apgaismojot ar speciāli radītiem (saskaņotiem ar mūziku) gaismas efektiem.

Foto: Biedrība "Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola"
Foto autors: Ojārs Beķeris