Īstenošanas vieta:
Cēsis
Iesniedzējs:
Biedrība "Cēsu teātris"
Projekta izmaksas:
3840.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Mūsdienu sabiedrības attīstības tendences, izmaiņas dzīvesstilā, kas ir saistītas ar digitalizāciju, liek aktualizēt kvalitatīvu kultūrizglītošanos un iedvesmojošu komunikāciju. Zināms, ka dalība amatiermākslā veicina personības individuālo attīstību, rosinot sociālo stabilitāti un sadarbību, trenē radošo domāšanu un iztēli, kā arī stiprina lokālpatriotismu, radot spēcīgas, pozitīvi domājošas iedzīvotāju kopienas. Pēc statistikas, Vidzemē, amatiermākslā darbojas ap 10% iedzīvotāji.

Biedrība “CĒSU TEĀTRIS” vēlas organizēt Vidzemes amatieraktieru apmācības-meistarklases “SKATUVE. TEĀTRIS. ROC DZIĻĀK III”, attīstot radošās iniciatīvas, jaunu zināšanu apguvi un stiprinot pārliecību, ka latviešu teātra spēlēšanas tradīcija ir nemateriālā kultūras mantojuma būtiska sastāvdaļa. Padziļināt aktiermākslas pratības, dodot iespēju pilnveidoties tiem, kuri savu brīvo laiku saista ar kvalitatīvu amatieru teātra spēlēšanu.

Apmācības-meistarklases tiktu organizētas astoņās brīvdienās. Piedāvājot šo konceptu, kurā teātris tiek padziļināti „preparēts” un izpētīts, tiek pilnveidota arī katra amatieraktiera personība. Turpinot divos iepriekšējos apmācību ciklos apgūto, tiktu novadītas meistarklases “Skatuve. Teātris. Roc dziļāk III” apmācības 20–25 dažādu paaudžu Vidzemes iedzīvotājiem, kuriem būtu dota iespēja gūt jaunas zināšanas no Latvijā augsti novērtētiem profesionāļiem teātra jomā. Tā būtu arī saistoša sadarbība profesionāļiem, vairāk izprotot amatierteātra nozīmību  vietējā kopienā.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst šādām prioritātēm:

1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa;
2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
3. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – dalība amatiermākslas kolektīvos.

 

Foto: biedrība "Cēsu teātris"