Īstenošanas vieta:
Limbažu vecais ugunsdzēsēju depo
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
1240.60 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbība izsenis bijusi neatņemama Vidzemes mazpilsētu un apkārtnes sabiedriskās un kultūras dzīves sastāvdaļa. Ekspozīcija ”Limbažu BUB laiku griežos” tiks papildināta, balstoties uz izpēti par Limbažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību no 19. gs. beigām līdz mūsu dienām, lai popularizētu brīvprātīgo ugunsdzēsēju ieguldījumu Vidzemei raksturīgo vērtība saglabāšanā.

Projekta rezultātā interesentiem būs pieejama pilnveidota ekspozīcija ar bagātīgu informatīvo materiālu un iespēju līdzdarboties. Tā tiks izvietota 3 zonās. Tornī – materiāli par BUB darbību no pirmsākumiem līdz 1940. g. ar devīzi “Dievam par slavu izglāb tuvāko savu!” Zālē – informācija par brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu darbību padomju periodā. Ugunsdzēsēju arods - apģērbs, inventārs un apbalvojumi dažādos laika periodos.

Saglabājot Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu, apmeklētājiem būs iespēja iepazīties un novērtēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību un nesavtīgo ieguldījumu.

Atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Jau no sendienām  Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedri Vidzemē  bija kultūrvēsturisko norišu atbalstītāji un sekmētāji. Limbažu novadā daudzu iedzīvotāju dzīve vairākās paaudzēs bija saistīta ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbu - kādam biedrības dāmu komitejā darbojusies vecmāmiņa, kam tēvs vai brālis piedalījies brīvprātīgās komandas darbā - cits skolas laikā iesaistījies jauno ugunsdzēsēju aktivitātēs. Šobrīd Latvijā sāk aktīvi atjaunoties kādreizējas BUB biedrības, bet Limbažos BUB savu darbību nav pārtraukusi nekad. Tāpēc ir svarīgi tieši senajā depo ēkā, kas atrodas Limbažu vecpilsētas centrā nodrošināt vienotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu - izpēti, izpratnes veidošanu un objekta un informācijas pieejamību.

Atjaunotā Limbažu muzeja ekspozīcija, kas izvietota Vecajā ugunsdzēsēju depo ne tikai dos interesentiem iespēju iepazīties ar vēsturiskajām liecībām par brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību, bet arī popularizēs viņu devumu Vidzemes kultūras norišu saglabāšanā. Papildinātā, atjaunotā ekspozīcija būs atraktīvs pilsētas tūrisma apskates objekts, saistošs ne tikai vidzemniekiem, bet arī ikvienam pilsētas viesim, kurš ienāks vecajā Limbažu depo.  

Foto: Limbažu muzeja krājums, LžNM 10772 
Foto autors: nezināms