Īstenošanas vieta:
Valmieras muzejs
Iesniedzējs:
Valmieras pilsētas pašvaldība - Valmieras muzejs
Projekta izmaksas:
4848.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Valmieras muzeja kā sabiedrībai atvērtas institūcijas viens no stratēģiskiem mērķiem saistīts ar kvalitatīvas kultūrvides veidošanu, apvienojot kultūras mantojumu ar jaunradītām vērtībām, kultūras pieejamības sekmēšana ilgtspējīgas attīstības paaugstināšanai. Ik gadu Valmieras muzejā tiek organizētas ap 20 izstādes, kas ietver profesionālās mākslas, kolekciju un vēstures izstādes.

Viens no muzeja prioritāriem virzieniem izstāžu komunikācijā ar apmeklētājiem ir laikmetīgās mākslas attīstības veicināšana, katru gadu piedāvājot Latvijā un pasaulē pazīstamu latviešu mākslinieku mākslas darbu izstādes, veidojot daudzveidīgus mākslas vēstījumus, atšķirīgus izstāžu fokusus un formātus.

Šogad viens no laikmetīgās mākslas pārstāvjiem, kas iekļauts Valmieras muzeja izstāžu kalendārā, ir mākslinieks Andris Eglītis. Viņa māksliniecisko devumu pazīst gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām, māksliniekam aktīvi darbojoties dažādos starptautiskos projektos. A. Eglīša izstādes konceptuālais priekšlikums 2020. gada izstādei Valmieras muzejā ir veidot internacionālu radošo kopprojektu ar diviem māksliniekiem - Teemu Korpela no Somijas un Odilon Pain no Francijas. Izstādes kuratore ir Elīza Elizabete Ramza, kura tālāk aprakstīto mākslinieku individuālo praksi, viņu līdzšinējās daiļrades darbus apvienos ar speciāli izstādei, pieredzes apmaiņā, jaunradītiem darbiem.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

1.5.1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains;
1.5.4. Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.
Projekts ir starptautiska mēroga radošās industrijas pieredzes apmaiņa, ko trīs valstu trīs mākslinieki, kopā strādājot pie izstādes noformējuma izveidos. Latviešu mākslinieka Andra Eglīša daiļradē, tāpat mākslinieki Teemu Korpela (Somija) un Odilon Pain (Francija) strādā katrs pie savu tautu kultūrainavas izpētes, tās integrēšanas mūsdienu laikmetīgās mākslas formās, ko šie trīs mākslinieki attīstīs un realizēs izstādes ietvaros. Šis ir laiks, kad katrai nācijai jāapzinās vērtības, jāatgriežas pie zemes, tautas, ģimenes un šāda izstāde ar mākslas palīdzību spēs parādīt, cik vienlaikus atšķirīgi, tomēr vienoti mēs, cilvēki esam visā pasaulē – tā būs kā vērtību, normu, identitātes atainojums caur laikmetīgās mākslas prizmu.
Akcentēsim paaudžu kultūrvēsturisko vērtību pārmantošanu dažādās tautās, caur materiālu, krāsu, simboliem, un to izmantošanu laikmetīgajā mākslā, saglabājot arhetipus un katras tautas nacionālo identitāti.

Foto: Andris Eglītis