Īstenošanas vieta:
Līgatne
Iesniedzējs:
Dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu AkA"
Projekta izmaksas:
18575.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

2020. gadā Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls VIDES DEJA norisināsies jau desmito reiz un tiks veltīts tēmai "Nākotne, ekoloģija, cilvēciskums".

VIDES DEJA mērķis ir sekmēt laikmetīgās dejas attīstību un jaunradi, kā arī mākslas pieejamību un kultūrvides kvalitāti Vidzemē un Latvijā; veicināt iedzīvotāju un mākslinieku sadarbību un domu apmaiņu. Festivāls caur laikmetīgo deju un mākslu pētīs, kā tehnoloģijas laikmetā mainās cilvēka un apkartējas vides attiecības.

2020. gadā festivāls norisināsies Līgatnē un tiks organizēts sadarbībā ar Līgatnes pašvaldību. Tiks nodrošinātas mākslas, izglītības, vides izpētes un sadarbības programmas.

Mākslas programmas pamatā ir dejas izrāžu jaunrade, izmantojot vidi kā scenogrāfiju un vietējo iedzīvotāju stāstus kā iedvesmas un sižeta avotu. Festivāla laikā tiks veidotas un prezentētas plašai publikai 9 vides dejas jauniestudējumi.

Izglītības programmā tiks iekļautas meistarklases laikmetīgās dejas jomā un Vidzemes amatnieku darbnīcas plašai sabiedrībai.

Vides izpētes programma pievērsīs uzmanību Līgatnes dabas un vides unikalitātei, kā arī globāliem ekoloģiskiem izaicinājumiem.

Sadarbības programma iepazīstinās vidzemniekus un festivāla viesus ar Latvijas un ārzemju mākslinieku daiļradi, kuri atzinību guvuši kultūra pasākumos Latvijā un citviet pasaulē.

Liela daļa no pasākumiem notiks brīvā dabā. Festivāls rūpēsies par dabas atjaunošanas un atkritumu samazināšanu festivāla norises laikā.
Festivāla pasākumi būs brīvi pieejami.
 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts ir Līgatnes pašvaldības un starptautiskā laikmetīgās dejas festivāla VIDES DEJA radoša iniciatīva. Festivālā ir plānotas 4 programmas.

- Mākslas programmas prioritāte ir iesaistīt vietējos iedzīvotājus un dejas entuziastus, tai skaitā bērnus un jauniešus, kultūras procesa veidošanā, lai sadarbībā ar māksliniekiem radītu mākslas darbus, kuri ir iedvesmoti no Līgatnes kultūras un dabas vides. Visas jaunradītās performances tiks prezentētas plašai publikai un organizēta performanču apspriešana ar skatītājiem.

- Izglītības programmas prioritāte ir veicināt jaunu zināšanu un arodprasmju apguvi, radošās pieredzes apmaiņu. Programmā tiks iekļautas meistarklases profesionāliem māksliniekiem un dejas entuziastiem tādās jomās kā laikmetīgā deja, kontaktimprovizācija, somatika, tautas dejas un laikmetīgās dejas sintēze, tradicionālā un laikmetīgā muzicēšana. Vietējie amatnieki tiks aicināti veidot darbnīcu programmu arodu mākslas jomā plašai sabiedrībai.

- Vides izpētes programmas prioritāte ir pievērst uzmanību Līgatnes dabas mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas jautājumiem, kā arī globāliem ekoloģiskiem izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas un dabas piesārņojums. Programmā tiks iekļautas talkas, instalācijas, spēles, lekcijas, pastaigas, tai skaitā arī pasākumi bērniem, jauniešiem un ģimenēm.

- Sadarbības programmas prioritāti ir nodrošināt laikmetīgās mākslas pieejamību Vidzemē.

Programmā tiks iekļautas dejas performanču viesizrādes, koncerti, izstādes.

 

Foto: no Dejas atbalsta fonda "Zvaigžņu AkA" arhīva
Foto autori: Raimonds Kaļva, Edgars Lipors, Agnese Ozola