Īstenošanas vieta:
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Iesniedzējs:
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
Projekta izmaksas:
2506.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts “Super-ģimenes izaicinājums” piedāvā iespēju ģimenēm saturīgi pavadīt laiku kopā, apgūstot jaunas amatniecības un dizaina prasmes, kā arī kopīgi doties dabā, lai izprastu vidi un vietu, kur dzīvojam. Četru veidu “izaicinājumos”, četrās nodarbībās katrā no tiem, ģimenēm ir iespēja ne tikai apgūtu jaunus arodus, amatniecības un dizaina prasmes, izprast dabu un vidi, bet arī iemācīties būt kopā. Dalība projektā ģimenēm bez maksas.
 
Projekta mērķis ir 16 “izaicinājumu” nodarbībās, dalībniekiem no dažādām ģimenēm, līdzdarboties un iepazīt koka dizaina, kokapstrādes, vietējo dabas materiālu floristikas un vietējā tūrisma - dabas izpētes nodarbības “Kultūra dabā” piedāvātās iespējas, apzinoties savas spējas gan kā ģimenei, gan katram individuāli. Sagaidām, ka projekta rezultātā ap 240 - 320 bērnu, jauniešu, vecāku un vecvecāku būs piedalījušies kādā no piedāvātajiem “izaicinājumiem”, tādējādi esot kopā un apgūstot šādus radošos un dabas “izaicinājumus”:
 
1.  Koka dizaina izstrādājumu darbnīcās (radot savas koka rotaļlietas un attīstošās spēles)
2.  Kokapstrādes nodarbībās (gatavojot koka izstrādājumus, piemēram, soliņus, mantu kastes)
3.  Vietējo dabas materiālu floristikas darbnīcās (gatavojot puzurus, dekorus no salmiem u.c.)
4. Nodarbībā “Kultūra dabā” – iepazīstot Vidzemes reģiona dabas vērtības un dabu tuvāk.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts tiek balstīts uz radošo arodu un amatniecības prasmju popularizēšanu, apgūšanu, kā arī vietējās dabas un tūrisma izzināšanu, vērtību novērtēšanu. Projekts veic šādu prioritāšu īstenošanu:
1. Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve (gan bērniem, jauniešiem, gan vecākiem, mācoties no amatu meistariem), arodu prasmes, radošās industrijas – amatniecība un dizains (kokapstrādes, koka dizaina un floristikas nodarbībās)
2. Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, interaktīvas nodarbības (līdzdarbojoties dažādu paaudžu ģimeņu locekļiem, kā arī sadarbojoties dažādām ģimenēm)
3. Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, dodoties dabā, mežos, pie upēm, kur ģimenes kopīgi apgūst prasmes un iemaņas tūrisma jomā (maršruta izveidē, ēst gatavošanai dabā u. c.), ņemot vērā īpaši Vidzemei raksturīgo Latvijas kalnu, smilšakmeņu un reljefu ainavas.

 

Foto: no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma arhīva