Īstenošanas vieta:
Staicele
Iesniedzējs:
Alojas novada dome
Projekta izmaksas:
1900.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta aktivitātes norisināsies gleznainā Ziemeļvidzemes mazpilsētā, Salacas upes krastā, kuras simbols ir svētelis (stārķis) - Staicelē. Projekta mērķis – nemateriālā kultūras mantojuma, vietējo tradīciju saglabāšana, tā nodošanu nākamajām paaudzēm. Īstenojot šo projektu, tiks saglabātas Staiceles mazpilsētas tradīcijas, apzinot to unikalitāti, nodrošināta pēctecība un radīta visiem interesentiem pieejama kultūrvide.

Projekta uzdevums - gūstot pieredzi, mācoties no citiem labo praksi, sekmēt mazpilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras procesu norisi un to pieejamību tuvāk dzīves vietai. Jaunajiem staiceliešiem tiks celta pašapziņa un lepnums par savu dzimto vietu un tās tradīcijām. Projekta laikā notiks radošās darbnīcas aušanā, sadarbībā ar Staiceles Mūzikas un Mākslas skolu jūlijā tiks organizēts vairāku dienu plenērs “Svētelim pa pēdām…”, kura ietvaros jaunieši Staiceles Lībiešu muzejā “Pivālind” tiks iepazīstināti ar Staiceles Lībiešu kultūras mantojumu, tradīcijām, radošajās darbnīcās no dažādiem materiāliem darināsim mūsu pilsētas simbolu Stārķi. Projekta aktivitātēs tiks aicināti piedalīties interesenti no Vidzemes kultūrvēsturiskā reģiona kopā līdz 200 cilvēkiem.

Projekta kopējais finansējums 2110 EUR, tai skaitā VKP 2020 pieprasītais finansējums 1900 EUR.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras 2020 prioritātēm

Ziemeļvidzemes lībiešu kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Projekta aktivitātes iesaistot dažāda vecuma Alojas novada iedzīvotājus un citus interesentus, īpaši uzrunājot bērnus un jauniešus.

Foto autors: Indra Jaunzeme