Īstenošanas vieta:
Burtnieku kvartāls, Limbaži
Iesniedzējs:
Biedrība "9 ARODI"
Projekta izmaksas:
2020.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1400,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

2018. gada pavasarī biedrība „9 Arodi” saņēma mantojumu - nelielajā sainītī bija gandrīz gadsimtu seni, bet labi saglabāti tamborētu mežģīņu paraudziņi (pie 51 lapaspuses piešūti 350 tamborētu mežģīņu paraudziņi.) Tie rūpīgi ir piešūti pie burtnīcu vāciņiem, kas izdoti Limbažu papīrfabrikā. Projekta ietvaros vēlamies publicēt šo mantojumu un padarīt to brīvi pieejamu jebkuram interesentam – izveidojot mājas lapā www.9arodi.lv atsevišķu sadaļu un tajā ievietojot fotogrāfijas kopā ar tehnisko rakstu, kā arī izveidot iespēju katram paraugam pievienot mūsdienās radītu darbu fotogrāfijas un komentārus. Šajā jaunrades darbā iesaistīsim sabiedrību ar akcijas „Mantojums 2020” palīdzību – kur interesentiem būs iespēja iesaistīties publicēto mežģīņu kopiju un jaunrades darbu tamborēšanā! Projekta noslēgumā veidosim izstādi ar akcijas laikā tapušo darbu oriģināliem.

Balvās akcijas dalībnieki saņems gan vietējo ražotāju dāvanas, gan arī projekta ietvaros izdoto grāmatu - "Tamborētais mantojums" (64 lapaspuses + Vāks. Ktrā lapā 5 paraugiu fotogrāfijas un tehniskie raksti). Grāmatas nonāks arī Vidzemes reģiona bibliotēkās, skolās un rokdarbu biedrībās. Publicitātes veicināšanai izdosim iznformatīvu bukletiņu gadatirgiem, kā arī ziņas ievietosim sociālajos tīklos, internetā, ReTv un laikrakstos.

Rudenī organizēsim 3 praktiskus mežģīņu darināšanas seminārus – kuros dalīsimies ar projekta laikā uzzināto un atklāto, kā arī sniegsim praktiskus padomus. Oriģinālus var apskatīt 22008808 L. Bēce. 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts „Tamborētais mantojums” ietver Vidzemē saglabāto vērtību publiskošanu un nodošanu šī laikmeta lietošanā – saglabājot un veicinot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Projekta ietvaros mēs publicēsim visu saglabāto mantojuma saturu – tamborēto mežģīņu paraudziņus – gan biedrības mājas lapā, gan arī grāmatā, ko nodosim skolām, bibliotēkām un rokdarbu biedrībām. Organizēsim 3 publiskus praktiskos seminārus un plaša mēroga tamborēšanas akciju! Šīs visas
aktivitātes atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm – veicinās radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguvi, tamborēšanas aroda prasmes, tiks organizētas meistarklases, kā arī akcijas „Mantojums 2020” laikā tiks veicināta radošās industrijas – rokdarbu amatniecības un dizaina attīstība un pieredzes apmaiņa.

Projektā paredzēta arī sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – mantojuma saglabāšana ar visām paredzētajām aktivitātēm – bērnu un jauniešu iesaiste notiks akcijas laikā caur skolu mājturības stundām. Biedrībai „9 Arodi” šī projekta realizācija prasīs ieguldīt ievērojamu brīvprātīgo darbu. Ja pasaules infektoloģiskā krīze ieilgs, tad projekta realizācijā būs jāorganizē arī interaktīvas nodarbības – attālinātu mācību organizēšana. Tamborēto mežģīņu kolekcijas publiskošana ir Vidzemes kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, izpratnes veidošana, kā rezultātā tiks nodrošināta mantoto objektu un informācijas pieejamība visiem pasaules
iedzīvotājiem. Projekta „Tamborētais mantojums” mērķauditorija atbilst nolikumam – tās ir Vidzemes reģiona kultūras organizācijas, skolas, bibliotēkas, nevalstisko organizācijas un privātā sektora kultūras un starpnozaru speciālisti, kā arī Vidzemes iedzīvotāji – kuri būs šī mantojuma - kultūras produktu un pakalpojumu tiešie patērētāji.

Foto: Biedrība "9 ARODI"
Foto autore: Linda Bēce