Īstenošanas vieta:
Drabešu muižas Amatu māja, Amatas novads
Iesniedzējs:
Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs "KasTE" biedrība
Projekta izmaksas:
5454.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2600,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projektā „Tautas mūzikas diska izdošana”  plānots izdot tautas mūzikas disku, izmantojot folklorista Voldemāra Stelberga 20.gs. sākumā Vidzemē savākto folkloras materiālu.

Projektu īstenos   biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe”, ierakstu veiks tautas mūzikas grupa „Drabešu muižas muzikanti”, kas darbojas Amatas novadā.

Mērķis – izdot praktiski lietojamu mūzikas izlasi, kas būtu gan klausāma, līdzi dziedama, izmantojama ģimeņu godos, svinībās, ballēs kā deju mūzika.

Pie diska paredzēts izdot bukletu ar dziesmu vārdiem, etnomuzikologa komentāru un aprakstu par teicējiem. Diskā tiks apkopota tautas mūzika – ziņģes, galda dziesmas, deju mūzika – valši, polkas, eilenderi. Programmai izvēlēta mazāk zināma vai iepriekš neatskaņota un neierakstīta tautas mūzika. Ierakstos izmantoti tautas mūzikas instrumenti  - ermoņikas, base, vijole, stabules, mandolīna, cītara, kokles, vargāns, dūdas, bungas, bubens, sietiņš, „radziņš”, citi ritma intrumenti.

Biedrība TKIC „KasTe” pagājušajā gadā ar „ Vidzemes kultūras programmas 2019” atbalstu realizējusi projektu „Pa Voldemāra Stelberga pēdām”, pētot un apkopojot Voldemāra Stelberga savākto folkloru. Pašiem bija prieks atrast daudz nedzirdētu melodiju, savukārt projekta noslēguma koncerta apmeklētāji izrādīja lielu interesi par šāda veida mūziku. Daļa sagatavotās programmas tika ierakstīta studijā „Lauska”. Tika nolemts programmu papildināt, apgūt un ierakstīt vēl jaunas melodijas un izdot mūzikas disku. 

Finansējums nepieciešams aranžēšanai, ieraksta pabeigšanai, bukleta sagatavošanai un diska izdošanai.

Neapstrādāti ierakstu paraugi pieejami noklausīšanai šeit: https://failiem.lv/u/6aqwcv78

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātei

1.1.1. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums

Foto: Tautas muzikantu grupas “Drabešu muižas muzikanti” foto arhīvs
Foto autors: Dace Prūse