Īstenošanas vieta:
Gaujas iela 6a, Cēsis
Iesniedzējs:
Biedrība "Nākotne pagātnei"
Projekta izmaksas:
3300.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Tradicionālo koka konstrukciju meistarklase septiņu dienu garumā, kuras laikā dalībnieki varēs bezmaksas apgūt un papildināt zināšanas, prasmes koka konstrukciju izgatavošanā un restaurācijā. Meistarklases laikā paredzēts apgūt tradicionālo savienojumu izgatavošanu no apakšējā vainaga līdz spārēm, īpašu nozīmi veltot kokmateriālu izvēlei un savienojumu precizitātei, kā arī jauno koka būvdetaļu savienošanai ar vēsturiskām būvkonstrukcijām.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Izgatavojot koka konstrukcijas tradicionālā metodē, kopā līdzdarbojas gan nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana - prasmes un zināšanas, kuras jānodod esošajai un nākošajām paaudzēm, gan materiālā kultūras mantojuma saglabāšana - tiek radītas ilgtermiņa vērtības ar augstu pievienoto vērtību un izgatavotās detaļas tiks izmantotas Valsts nozīmes kultūras pieminekļa restaurācijā.

Foto autors: Guntars Upenieks