Īstenošanas vieta:
Gulbene un novadi
Iesniedzējs:
Gulbenes novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
2644.25 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

2021. gadā apritēs 30 gadi, kopš cilvēki no visas Latvijas aizstāvēja savas zemes brīvību ar unikālu un nevardarbīgu pretošanās formu – barikādēm. Daudziem cilvēkiem vēl joprojām barikāžu notikumi ir dzīvā atmiņā un to emocionālā un vēsturiskā vērtība aug ar katru dienu. Tāpēc Gulbenes 2. vidusskola sadarbībā ar Gulbenes novada vēstures muzeju ir nolēmusi apkopot savu novadnieku stāstus par piedzīvoto barikāžu laikā, veidojot dokumentālu īsfilmu.

Projekta mērķis ir radīt 20 minūšu garu dokumentālo amatiermākslas filmu par Gulbenes novada barikāžu dalībnieku atmiņām par atmodas laiku, iesaistot novada skolu jaunatni un aktualizējot dokumentālās filmas kā mākslas žanra iespējas vēstures atspoguļošanai.

Projekta rezultātā: 

  • jaunieši profesionālu kino speciālistu vadībā radīs dokumentālo īsfilmu, kas iemūžinās Gulbenes novada iedzīvotāju iespaidus par atmodas laiku un dalību barikādēs;
  • tiks organizētas 6 mācības Gulbenes novada skolu jauniešiem par dokumentālā kino radīšanu. Jaunieši gūs ieskatu radošajās profesijās – kino režisors, operators, skaņu režisors, montāžists u.c., kā arī apgūs dokumentālo filmu veidošanas pamatus;
  • tiks apzinātas novada iedzīvotāju vēsturiskās liecības, kas papildinās visai Latvijai nozīmīgu kopainu par neatkarības atgūšanas procesu. Radītā īsfilma būs pieejama Barikopēdijas krājumā, kā arī tiks izmantota muzeja izglītības un vēstures izziņas procesā.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

1991. gada janvārī no visas Latvijas uz Rīgu devās cilvēki, lai sargātu Latviju. Tādi cilvēki bija arī Gulbenes novadā. Tas notika gandrīz pirms 30 gadiem. Laikā daudz kas pazūd no cilvēku atmiņas, mainās dzīve un tehnoloģijas.

Projektā “Uguns dzelzi mīkstu taisa” jaunieši videomateriālā – dokumentālajā filmā fiksēs novadnieku - barikāžu dalībnieku atmiņas par notikumiem Rīgā 1991. gada janvārī. Kino profesionāļu vadībā projekta dalībnieki apgūs jaunas zināšanas kino veidošanas jomā, vēstures liecību dokumentēšanā videomateriālā. Teorētiski un praktiski apgūstot kino veidošanas galvenos principus kino jomas profesionāļu vadībā, jaunieši izveidos video materiālu – dokumentālo filmu, vēsturisko liecību apkopojumu par notikumiem barikādēs un Gulbenes novada cilvēkiem – barikāžu dalībniekiem. Video materiāls būs nozīmīgs Latvijai – Vidzemei – Gulbenei, kā vēsturiskās atmiņas glabātājs, izpratne spar savu novadu un valsti veidotājs. Projekts būs iespēja jauniem cilvēkiem saprast un darboties profesijās, kas saistītas ar video dokumentēšanu un kino veidošanu un pierādīt sevi praktiskā darbā.

Foto autors: Ilze Vanaga