Īstenošanas vieta:
Valmiera
Iesniedzējs:
Valmieras pilsētas pašvaldība - Valmieras muzejs
Projekta izmaksas:
4022.09 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir paaugstināt Valmieras vecpilsētas vides kultūrvēsturiskās ainavas un mantojuma iesaisti izziņā un tūrisma attīstībā, nodrošinot informācijas pieejamību plašai sabiedrībai. Valmieras muzeja virtuālā tūre nodrošinās interaktīvu klātbūtnes efektu Valmieras vecpilsētā. 360 grādu fotogrāfijās būs iespēja apskatīt piedāvājumu, izmantojot dabas, vides, arhitektūras, muzeja produktu harmonisku atspoguļojumu, sniedzot sajūtu, it kā pats skatītājs būtu šajā punktā.

Virtuālā tūre būs mūsdienīgs reklāmas materiāls dabas un kultūrvides mantojuma objektiem, rezultātā tiks sagatavotas 16 interaktīvas vizualizācijas, 360 grādu virtuālās tūres foto (15 ainas) un kopskata panorāma no drona, kas būs 3 tēmu informatīvie logi, katrai tēmai pievienojot tekstuālo pamatinformāciju. Tūre aizvedīs ceļojumā, ilustratīvi aprakstot: 1) dabu un vidi, 2) kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, 3) muzeja interaktīvos piedāvājumus. Katras tēmas tekstuālā informācija sastāvēs no 2 daļām – fiksējot dabas vai mantojuma objekta mūsdienu vizualizāciju, un pievienojot ilustratīvu vēsturisko informāciju, vai arī objekta nākotnes virzības vīzijas ilustrāciju.

Projekta sagaidāmais rezultāts - aktīva kultūrvēsturiskā mantojuma iesaiste sabiedrības izziņas procesā un radošā brīvā laika pavadīšanā, kultūrainavas popularizēšanā, ļaujot izzināt attālināti un pamudināt apmeklēt, gūt pieredzi uz vietas, vēsturiskā vidē.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

– Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums;
– Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

Mūsdienīgas tehnoloģijas ir nenoliedzams attīstības pavērsiens muzeju stāstniecībā, izzinoša un iekļaujoša pieredze var tikt izmantota vēstījuma nodošanai un vērotāja emocionālai iesaistei. Bruņinieku iela un saistītā teritorija ir dabas, vides, kultūras mantojuma objektiem un muzeja pakalpojumiem piesātinātākā vieta Valmerā. Muzejs glabā gan materiālās kultūrvēstures liecības, gan tās, kas tālāk nododamas vien caur stāstiem, dziesmām, pasakām, senču godu rituāliem. Katra ekspozīcija, vēstures, krājuma, kolekcijas izstāde, ekskursija, muzejpedagoģiskā programma, lekcija nes līdzi, un to saturu veido īpašie stāsti, atmiņas, tautas piedzīvotais, pārdzīvotais, katra materiālā lieta atdzīvojas caur mutvārdu mantojumu. Virtuāli parādot vidi, vietu, lietas, telpu, spējam labāk rosināt interesi par to, ko vien cilvēks - muzejnieks caur savu gara spēku spēj nodot apmeklētājam.

Daba, vide, ēkas mums apkārt, veido vienu veselumu – kultūrvidi. Mēs, cilvēki katrs piepildām to ar savu garu, elpu, dvesmu. Virtuālie risinājumi sniedz iespēju to izbaudīt neierobežoti plašai sabiedrībai.

 

Foto: Armands Miķelsons