Īstenošanas vieta:
Ķegums
Iesniedzējs:
Ķeguma novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
1194.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Mērķis: Sniegt izzinošu un izglītojošu informāciju par Ķeguma novada bagāto vēstures un dabas mantojumu, dažādu paaudžu interesentiem, popularizējot saglabātās vēstures liecības un dabas mantojumu cauri laikiem.

Rezultāts: Tiks parādīts stāsts par Ķeguma pilsētu un tā izveidošanos, veikta vēstures liecību vākšana, dabas ainavas izpēte laiku lokos, tiks izceltas nozīmīgākās dabas vērtības Daugavā un tās tuvumā, atklāts daudz jauna un interesanta vai varbūt pat aizmirsta par Ķeguma pilsētu, tās izveidošanās vēsturi. Vislielāko nozīmīgumu tas dos mūsu iedzīvotājiem un viesiem, jo ar šīs informācijas publicēšanu tiks veicināta iedzīvotāju un viesu izglītošana. Šī informācija tiks izvietota uz pašvaldības uzstādītiem sešiem tūrisma informācijas stendiem pie Daugavas krastā esošās dabas takas Ķeguma pilsētā. Sagatavotā informācija būs pieejama arī elektroniskā formātā, to  ievietojot Ķeguma novada mājaslapas sadaļā “Tūrisms.”

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm 

Uzskatām, ka projekta iecere atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 1.5.4. punkta prioritātei – “Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība”. Tiks iepazīts stāsts par Ķegumu, veikta vēstures, dabas ainavas izpēte, izceltas nozīmīgākās dabas vērtības Daugavā un tās tuvumā.

Foto autors: Kintija Sparāne