Īstenošanas vieta:
Ape
Iesniedzējs:
Apes novada dome
Projekta izmaksas:
3000.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta "Vēsturiskā Vietrāža: Rīga - Tartu - Pleskava atdzimšana Apē" mērķis ir izgatavot un uzstādīt vēsturisko Vietrādi Apes pilsētas centrā, radīt vietu - kur iepriekšējā gadsimtā radītai vērtībai tiek piešķirta nozīme un parādīta cieņa, kur vēsturiskais mijas ar mūsdienu izpratni un risinājumiem, kur veidojas patiesā un unikālā Apes pilsētas identitāte – laikmetu, cilvēku un vides satikšanās vieta. 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst VKP 2020 prioritātei Nr.4 “Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība”. Projektā tiks izgatavots un uzstādīts vēsturiskais Vietrādis Apes pilsētas centrā, kā arī veikti Vietrāža teritorijas labiekārtošanas darbi, kuros izmantojot videi draudzīgus un Apes vēsturiskajam centram raksturīgus materiālus (dolomīts, bruģakmens), tiks radīts viesiem pieejams, baudāms vēstures un kultūras apvienojošs objekts. Izveidotā kultūrvide popularizēs kopējo vēsturi, kultūras mantojuma nozīmi, daudzveidību un iedzīvotāju pašiniciatīvas pozitīvo pienesumu kultūras mantojuma saglabāšanā. Kā gala pasākums tiks organizēts atklāšanas pasākums “Vēsturiskā Vietrāža: Rīga – Tartu - Pleskava atdzimšana Apē”.

Foto: Apes novada dome