Īstenošanas vieta:
Sietiņiezis, Zvārtes iezis, Lielā Ellīte, Ērgļu klintis, Gūdu klintis, Sarkanās klintis, Rūcamavots, Līču-Lanģu klintis, Katrīnas iezis, Ainavu krauja
Iesniedzējs:
Biedrība "Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība"
Projekta izmaksas:
8942.08 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta ietvaros tiks izveidoti 10 smilšakmens iežu atsegumu (Sietiņiezis, Zvārtes iezis, Lielā Ellītes, Ērgļu klintis, Lustūzis, Gūdu klintis, Sarkanās klintis un Rūcamavots, Līču-Laņģu klintis, Katrīnas iezis, Ainavu krauja), kas atrodas Vidzemē, Gaujas Nacionālajā parkā, 360° video un audio gidi (latviešu un angļu valodās), kas būs apskatāmi un dzirdami gan atrodoties pie objekta, sekojot QR kodam savā mobilajā ierīcē, vai arī jebkurā atrašanās vietā ieejot www.entergauja.com web lapā vai aplikācijā Enter Gauja. Tiks izveidotas arī ielaminētas informācijas kartes, kur norādīta informācija par objektiem un QR kodiem.

Tādējādi tiks popularizēti dabas objekti Vidzemes reģionā, veidota izpratne par to rašanos un nozīmību, kā arī palielinās šo objektu informācijas pieejamību. Video un audio informācijā tiks  iekļauti aero skati, kā arī restaurēts vēsturiskais objektu izskats.

Audio gids 2 valodās (angļu un latviešu) ļaus uz vietas iepazīties ar konkrēto smilšakmens iezi – uzzināt tā nosaukumu, augstumu vai dziļumu, vēsturi, izcelšanos.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Atbilst prioritātei "Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība". Projekta ietvaros sabiedrība tiks informēta par Gaujas Nacionālā parka smilšakmens atsegumiem un to rašanos. Šajā projektā tiks popularizēti vietējie objekti un interesenti tiks informēti par atsegumu vēsturi. Informācija būs pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kā arī tūristiem.

 

Foto: no Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības arhīva