Īstenošanas vieta:
Vidzemes reģions un Latvija
Iesniedzējs:
Akciju sabiedrība "Latvijas Mediji"
Projekta izmaksas:
4383.28 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta centrā ir ideja par Vidzemi kā Latvijas nacionālās kultūras sakņu un simbolu, it sevišķi dziedāšanas un muzicēšanas tradīciju, dzimšanas vietu ar nepārvērtējami nozīmīgu lomu latviskās identitātes veidošanā. Tā mērķis ir regulāri un saturiski daudzveidīgi informēt plašu Vidzemes un citu Latvijas reģionu sabiedrību par unikālajām ar Vidzemi saistītajām dziedāšanas un muzicēšanas tradīcijām, izmantojot medija "Latvijas Avīze" drukāto un digitālo platformu un izceļot šo vērtību vēstures, saglabāšanas un pārmantojamības aspektus.

Sagaidāmie rezultāti – plaša sabiedrība Vidzemē un citos reģionos tiks informēta par Vidzemē sakņotajām unikālajām muzikālajām vērtībām un tradīcijām, kā arī Vidzemes nozīmīgo vietu Dziesmu svētku procesā, vairojot interesi un izpratni par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, pētniecības, aizsardzības, popularizēšanas un pārmantojamības svarīgumu un tā augsto ekonomisko vērtību un lomu reģiona identitātes un vietas mārketinga veidošanā. Vairosies izpratne par valsts un pašvaldību kultūras institūciju (muzeju, u.c.), pētniecības un izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un atsevišķu personību nozīmīgo ieguldījumu nemateriālā mantojuma un it sevišķi ar dziedāšanas un muzikālajām tradīcijām saistītā mantojuma saglabāšanā un kopšanā. 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst "Vidzemes kultūras programmas 2020" prioritātei:
1.5.2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums.

Foto: AS "Latvijas Mediji"
Foto autors: Timurs Subhankulovs (laikraksta "Latvijas Avīze" fotogrāfs)