Īstenošanas vieta:
Mālpils kultūras centrs, Allaži
Iesniedzējs:
Mālpils Mūzikas un Mākslas skola
Projekta izmaksas:
1875.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīva kultūras procesa nepārtrauktību, pēctecību un pieejamību Mālpilī, veicināt sadarbību ar kaimiņiem, ar ko pēc teritoriālās reformas būsim vienā novadā.

Kā katru gadu, rudenī Mālpils Kultūras centrā notiks tradicionālā vasaras plenēra izstāde. Daudzu profesionālo mākslinieku novērtējums Vidzemes ainavai, to atspoguļojot darbos, rada daudz lielāku vietējo iedzīvotāju interesi un lepnumu par apkārtējo vidi, izpratni par tās unikalitāti. Lai izstādēm netrūktu skatītāju, interese par mākslu jārada no mazotnes.

Projekta ietvaros novada jaunākie iedzīvotāji (5-8 gadus veci bērni) un Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkņi profesionāla mākslinieka - pedagoga vadībā tiks iepazīstināti ar plenēra izstādi, pievēršot uzmanību gan attēlotajai Vidzemes ainavai, gan darbos izmantotajām tehnikām un izteiksmes līdzekļiem. Lai panāktu maksimālu bērnu līdzdalību un iedziļināšanos, tiks sagatavoti uzdevumi, un, pēc gleznu izpētes, bērni dažādās tehnikās veidos savas variācijas par izstādes darbiem. 

Bērnu darbi tiks noformēti un paralēli plenēra izstādei tiks veidota to Pop up izstāde. Kā liecina iepriekšējā gada pieredze, tad šāda akcija būtiski palielina gan izstādes apmeklētāju skaitu, gan iedziļināšanos profesionālo mākslinieku darbos. Pēc Mālpils bērnu darbu izstāde ceļos uz blakus pagastu, uz Allažu pamatskolu. 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts skar visas Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātes, bet galvenās noteikti ir Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – projekta galvenais uzdevums ir aktīvi iesaistīt Mālpils kultūras dzīvē novada jaunākos iedzīvotājus un pastarpināti, kā vērotājus, arī viņu ģimenes locekļus.

Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve. Mūsdienu dzīve piedāvā daudz un dažādas iespējas, bet bieži mēs kaut ko palaižam garām, vienkārši tāpēc, ka nezinām, ko meklēt. Projektā plānots bērniem piedāvāt darboties mākslas tehnikās, kas mājsaimniecībās un vispārizglītojošās izglītības iestādēs ikdienā netiek izmantotas, tāpat profesionālu mākslinieku vadībā ikdienišķām lietām atrast neikdienišķu pielietojumu.

Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība. Daudzu profesionālo mākslinieku novērtējums Vidzemes ainavai, to atspoguļojot darbos, rada daudz lielāku vietējo iedzīvotāju interesi un lepnumu par apkārtējo vidi, izpratni par tās unikalitāti. Viens no projekta uzdevumiem ir Mālpils ainavas un mākslas popularizēšana, izpratnes veidošana un nākotnes skatītāja un darītāja audzināšana.

Foto: Mālpils Mūzikas un Mākslas skola 
Foto autors: Māra Ārente