Īstenošanas vieta:
Vidzeme
Iesniedzējs:
SIA "Blue Demon"
Projekta izmaksas:
1500.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1000,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Gadsimtu laikā ir izveidojušās dažādas folkloras tradīcijas un kultūras iezīmes kultūrvēsturiskajos novados. Līdz šim danči ir bijuši viena no bagātīgākajām mūsu kultūras sastāvdaļām, tomēr arī nepieejamākā digitālajā vidē. Vidzemes danči ir bagāti savā dažādībā, tie ietver dančus, kas vecāki par simts, divsimt gadiem.

Projektā ‘’Vidzemes danču mūzika digitālā vidē’’ plānota mūzikas ierakstīšana un publicēšana bezmaksas lietošanai latviešu danču lielākajā krātuvē dancukratuve.lv. Projekta ietvaros tiks ierakstīti 10 Vidzemes danču mūzikas ieraksti profesionālā studijā un pēc tam ievietoti bezmaksas lietošanai ikvienam, kam pieejams internets. Tos varēs izmantot gan skolotāji, gan tautas deju ansambļi, gan citi danču mūzikas mīļotāji. Tie arī tiks popularizēti facebook lapā Danču mūzika.

Projektā paredzēta sadarbība starp madonieti dancukratuve.lv izstrādātāju un deju pētnieku Sandi Zučiku, kopā ar Aizkraukles folkloras kapelu ‘’Karikste.’’

Esošā datubāze dancukratuve.lv sevī ietver Latviešu danču mantojumu, kur ir pieejami gan deju soļu apraksti, mūzikas nošu apraksti, vēsturiskā izcelsme un kultūrvēsturisko novadu atšķirības.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Vidzemes danču mūzika ir unikāls nemateriāls kultūras mantojums, kas līdz šim nav ticis popularizēts internetā bezmaksas ļaujot ikvienam interesentam to lietos savām vajadzībām deju mācību nodarbībās, neformālos pasākumos, koncertos u.c.

Foto logo autors: Sandis Zučiks