Īstenošanas vieta:
Liepupe
Iesniedzējs:
Rīgas Tautas mūzikas biedrība
Projekta izmaksas:
2950.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 2500,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta ietvaros paredzēts ierakstīt un izdot blīvplates (CD) formātā pēdējos zināmos Vidzemes „ieviņu“ tipa ermoņiku spēlmaņus. Sākumā tiks sarīkotas ieraksta ekspedīcijas, tad ierakstītais materiāls apstrādāts, uzrakstīti bukletu teksti, izveidots mākslinieciskais noformējums un jaunās blīvplates saražotas. Projekta beigās tiks sarīkotas prezentācijas Liepupē un Palsmanē.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:

Projekta rezultātā tiks dokumentēta un izdota unikāla Vidzemes tradicionālās kultūras parādība – ermoņiku -ieviņu spēlēšana, kura šobrīd ir uz izzušanas robežas. Tādējādi projekta loma Vidzemes kultūrvides saglabāšanā ir nenoliedzama un būtiska.

Projekts atbilst prioritātei „Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana“, jo tā ietvaros tiks profesionālā kvalitātē iemūžināts novada muzikālais mantojums, tādējādi to padarot pieejamu gan šobrīd dzīvojošajām, gan nākotnes paaudzēm.

Projekts veicina līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Vidzemē, saglabājot un dodot vidzemniekiem iepazīt tādas tradicionālās kultūras vērtības, kuras citādi ietu zūdībā.

Tai skaitā projekts veicina kultūras procesu pieejamību iedzīvotājiem un iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras procesos, gan ierakstot vietējos iedzīvotājus – tautas muzikantus, gan sarīkojot prezentācijas, kuras apmeklēs to novadnieki, gan izplatot ierakstus visā Vidzemē.

Bez tam projekts arī sekmē Vidzemes kultūras darbinieku pilnveidi un profesionālo izaugsmi, izgatavojot audiomateriālus, kuri iepazīstinās kultūras darbiniekus ar Vidzemes kultūras mantojumu. 

Foto autors: Oskars Patjanko