Īstenošanas vieta:
Ipiķi
Iesniedzējs:
Biedrība "Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs"
Projekta izmaksas:
1380.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Biedrība ”Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs” (turpmāk Bibliokuģis) dosies uz Vidzemes pierobežas bibliotēkām. Apmeklēs šādas vietas: Rūjienas novadā – Ipiķi, Vilpulkas, Lode; Naukšēnu novadā – Ķoņi; Valkas novadā – Ērģeme, Valkas pagasts, Zvārtava; Apes novadā – Ape; Alūksnes novadā – Veclaicene, Mārkalne, Pededze, Liepna.

Bibliokuģis viesojies dažādās Latvijas vietās. Šoreiz vēlamies doties uz Vidzemes pierobežu, uz pārsvarā tieši pašām mazākajām bibliotēkām. Apzināmies, ka dažviet mūs sagaidīs mazskaitlīgs apmeklētāju kopums. Bet arī tie daži ir pelnījuši, lai pie viņiem aizbrauc. Īpaši vietās, kur vairāk nav skolas. Palikušas tikai bibliotēkas – šīs Gaismas pilis.

Latvietības godināšana, stiprināšana caur kultūru, jūrniecību – tas ir vēstījums, ko vēlas nest pierobežas vietām Bibliokuģa komandas biedri: Gints Šīmanis – žurnālists, grāmatu un rakstu autors, kura zinātniskais darbs ir jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra dzīves pētniecība; Raivis Struncens – EUCOW fonda dibinātājs, zīmola “Latvietis” īpašnieks; Gaidis Andrejs Zeibots – viceadmirālis; Jānis Streičs – režisors.

Paredzamie rezultāti atkarīgi no cilvēku domāšanas. Vietējās identitātes apzināšanās, latviskuma jēgas, Latvijas vēstures izprašana. Mazā ciemā justies novērtētam, jo ierodas Bibliokuģis (BIBLIO – bibliotēka = zināšanu krātuve, KUĢIS – kustība šo zināšanu nodošanai tālāk) ar piepildītu saturu, un šo Bibliokuģa iespēju aizbraukt atbalsta VKKF. Tātad ciena ikvienu vienkāršo cilvēku, lai kur tas Latvijā dzīvotu.

Projekta  atbilstība  Vidzemes kultūras  programmas  2020  prioritātēm

Projekts atbilst vairākām Vidzemes kultūras programmas prioritātēm.

Radošās iniciatīvas.

Bibliokuģis piedāva jaunu zināšanu apguvi. Ne jau tikai radošajās darbnīcās var iegūt zināšanas par kādu amatu vai faktu. Raivis Struncens vēstīs klausītājiem, kā radās viņa patentētais zīmols “Latvietis”. Ne katrs zina, ka šobrīd zīmols “Latvietis” ir aizstājis atmodas laika visur klāt esošo “auseklīti”, un tas
ir kļuvis kā vienojošs elements, līdzīgi kā trimdas sabiedrībā uzlīme “Sveiks!".

Raivis ir diplomēts jūrnieks un viņam ir ko teikt saistībā ar jūrnieka profesijas izvēli, tās iegūšanas iespējām.

Viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots dalīsies ar klausītājiem savā dzīvesstāstā, iedrošinot sapņot par augstiem mērķiem. Viņa dzīves un darba ceļš ir pierādījums tam.

Žurnālists Gints Šīmanis analizēs jaunlatviešu nozīmi mūsu zemes vēsturē. Īpaši tiks uzsvērta Jaunlatviešu kustība, kas visciešākā mērā ir saistīta ar jūrniecību, un tās galvenais ideologs bija Krišjānis Valdemārs. 1848. gadā Kr. Valdemārs Ēdolē izveidoja 1. latviešu brīvbibliotēku. 1864. gadā Ainažos atvéra 1. jūrskolu un 1872. gadā Maskavā izdeva 1. pašu latviešu sastādīto vārdnīcu. Šādi fakti ir daudz, bet tikai retais pārzina šo jomu.

Režisors Jānis Streičs ar savām “latviskuma stundām" ir augstākās raudzes meistarklase, kurā iedvesmu un gandarījumu var gūt ikkatrs.

Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā.

Bibliokuģis par savu galamērķi visos novados un pagastos izvēlejies bibliotēkas — šīs kultūras uzkrājumu vietas. Bibliotēkas, īpaši attālinātajas vietas, ir kā kultūras saliņas, kurās pulcējas apkārtējie,
lai smeltos spēku kopābūšanā. Šajā projektā vietējās kontaktpersonas — bibliotekāri, kas arī ir nosacīti brīvprātīgais darbs, organizēs satikšanās iespēju. Īpaši lūgsim, lai iespēju robežās stāsta par Bibliokuģa atbraukšanu skolēniem un jauniešiem. Jebkurā mazajā pagastā jau vēl ir jaunā paaudze.

Vienotā dabas un kultūras mantojuma saqlabāšana.

Izpratni par kultūras mantojumu un tā saglabāšanu var gūt dažādi. Gan klātienē iepazīstot kultūrainavu, gan iegūstot zināšanas sarunās, skatoties fotogrāfijas un filmas. Un galvenais, lasot grāmatas. Grāmatas ir visvērtīgākais kultūrmantojuma kopums. Projektā centīsimies ieinteresēt lasīt, apmeklēt bibliotēkas, aizdomāties, kas esam, kur un kā dzīvojam.

Ilustrācija: biedrības "Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs" logo
Logo autors: Raimonds Kreituss