Īstenošanas vieta:
Praulienas skola, Madonas novads
Iesniedzējs:
Biedrība "1. Akords"
Projekta izmaksas:
7241.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Jau 24. reizi no 18. - 23. oktobrim Madonas novada Praulienas skolā norisināsies mūzikas apmācību pasākums – „Ģitāristu sesija”, kurā pieredzi kopš 1998.gada ir guvuši 1636 zinātkāri muzikanti, galvenokārt jaunieši. Pasākumā tiek piedāvātas iespējas mācīties un pilnveidot bungu, basa, ģitāras, akustiskās ģitāras, vokāla un kokles spēli. Sesijas ietvaros tiks realizēts projekts „Vienoti mūzikā”, kuru daudzkārt atbalsta KKF, Latvijas valsts meži un VPR, Madonas un Praulienas pašvaldības, tādējādi palīdzot saglabāt un attīstīt Vidzemes novadam raksturīgās muzikālās vērtības un pasākuma tradīcijas. Projekta nosaukums „Vienoti mūzikā” liecina, ka šeit tiekas paaudzes, skolotāji un skolēni, gan klausītāji un muzikanti. Gadu ritumā sesijā koncertējuši spoži ārzemju mākslinieki. Šogad starptautisks skanējums var izpalikt.

Pasākuma programma piedāvā jaunajām grupām un muzikālajiem projektiem piedalīties konkursā „Pasaules Ritmi Praulienā”, kuru vērtēs profesionāla žūrija, labākos apbalvos. 2020. gadā projekts "Vienoti Mūzikā" ne tikai uzlabo katram dalībniekam individuālo meistarību un piedāvā apgūt kolektīvu spēli, bet arī nodrošina līdzsvarotu, daudzveidīgu, laikmetīgu un kvalitatīvu mūzikas procesu pieejamību Vidzemē. Sesijas dalībnieki mūsdienīgā aranžējumā veido noslēguma skaņdarbu, kurā izpaužas radošums kopdarbā ar pieredzējušiem un atzītiem Latvijas mūziķiem. Sešu vakaru koncerti tiks straumēti interneta vidē, to nodrošina sadarbības partneri no Valmieras TV.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Pateicoties KKF, Latvijas valsts meži un VPR finansiālajam atbalstam, kopš 1998. gada “Ģitāristu sesijas” atbalstītajos projektos iedvesmu un zināšanas  ir guvuši vairāk kā pusotrs tūkstotis zinātkāru jauniešu. Arī Madonas un Praulienas pašvaldību un kultūras darbinieku vērtējums ir pozitīvs runājot un palīdzot šim ikgadējam pasākumam, tādejādi saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās muzikālās vērtības un pasākuma tradīcijas. “Ģitāristu sesija” projekts “Vienoti Mūzikā”, kuru realizēsim 2020.gadā ir labs integrācijas instruments starp paaudzēm, laukiem un pilsētām, skolēniem un skolotājiem, tas paaugstina katra individuālo meistarību un piedāvā apgūt kolektīvu spēli.

“Vienoti Mūzikā” nodrošina līdzsvarotu un daudzveidīgu, laikmetīgu un kvalitatīvu mūzikas procesu pieejamību Vidzemē. Notiek radoša pieeja mūzikā, mūsdienīgā aranžējumā veido noslēguma skaņdarbu, kur kopdarbā ar jaunajiem muzicē pieredzējuši un atzīti Latvijas mūziķi. Veiksmīga projekta ideja daudzu gadu garumā ir spējusi piesaistīt arī finanses, kuras sekmē un nodrošina kultūras procesu attīstību Vidzemē, veidojot un saglabājot laikmetīgu un daudzpusīgu kultūrvidi reģionā.

Vidzemes kultūras programmas īstenošanā vērojama vietējās sabiedrības ieinteresētība. Uz to norāda stabils sesijas dalībnieku skaits un koncertu apmeklējums, kā arī interneta tiešsaistes pieslēgumi straumēšanas laikā. Daudzi šo projektu ir novērtējuši kā lielisku muzikālās pieredzes uzkrāšanas iespēju. Īstenot projektu palīgā tiek aicināti vietējie jaunieši, kuri apgūst pieredzi un ir iesaistīti muzikālo aktivitāšu realizēšanā. Jauniešos tiek veidota izpratne par mūziku kopumā, par tās tapšanu, sastāvdaļām un svarīgākajiem komponentiem. Izbraukums pie dabas dod iespēju iepazīt arī vietējās arhitektūras vērtības, dabu, kultūrvidi. Tiek popularizēta Vidzeme un tās brīnišķīgā dabas, cilvēki.

Foto: Uldis Muzikants