Īstenošanas vieta:
Drustu novadpētniecības muzejs, Drusti, Raunas novads
Iesniedzējs:
Raunas novada dome
Projekta izmaksas:
1425.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 900,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekta “Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais – ar skatu nākotnē”  mērķis ir apgūt sen aizmirstas un mūsdienās aktuālas prasmes. Projekta laikā tiks iegādāti instrumenti Seno amatu darbnīcai un piedāvāts apgūt prasmes kokapstrādē un  ādas apstrādē. Tā rezultātā vismaz 150 cilvēki (tiešā mērķa grupa) apgūs sen aizmirstas un jaunas prasmes, pastarpināti nododot informāciju saviem ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām. Pilnveidos iemaņas, darbojoties ar seniem darbarīkiem un mūsdienīgām tehnoloģijām. Piedaloties meistarklasēs, tiks veicināta iedzīvotāju radošā domāšana, katrs izjutīs savu nozīmību, vērtību.

Projekta noslēgumā plānota izstāde, izrādot meistardarbnīcu laikā tapušos darbus.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Plānotās projekta aktivitātes atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 noteiktajām prioritātēm - radošās iniciatīvas - jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas - amatniecība un dizains. Projekta mērķauditorija atbilst Kultūras programmas projekta mērķauditorijai, kas ir sekojoša - Vidzemes reģiona pašvaldības (Raunas novada dome); Valsts, pašvaldību, nevalstiskās organizācijas un privātā sektora kultūras un starpnozaru speciālisti (muzeju vadītāji Drustu un Raunas pagastos); Vidzemes iedzīvotāji - kultūras produktu un pakalpojumu tiešie patērētāji (Drustu un Raunas pagastu iedzīvotāji kopskaitā ap 3300). 

Foto: Ilze Ļuļēna, Krājuma glabātāja Drustu novadpētniecības muzejā