Īstenošanas vieta:
Jaunpiebalgas pagasta tirgus laukums
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta izmaksas:
4880.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

26. septembrī visi tiks mīļi aicināti uz Jaunpiebalgu, kur lustīgu dancotāju, skanīgu muzikantu un citu interesentu klātbūtnē tiks svinēta viena no latviešu gadskārtu bagātākajām dienām – Miķeļi. Kā sacīt jāsaka jeb Ķenča vārdiem runājot, Piebalgas gara gaišums tiks kuplināts un skandēts.Tāpat neiztikt bez miesiskiem labumiem, par ko rūpēsies tuvāki un tālāki amatnieki, mājražotāji un citi andeles uzturētāji.

Projektā piedalīsies gan Jaunpiebalgas, gan citi Vidzemes un Latgales novadu amatierkolektīvi – dejotāji un tautas muzikanti, kas, veidojot radošas performances par Miķeļdienas tēmu, centīsies radīt, interesantu, jautru, tradicionālajā kultūrā vērstu tirgus atmosfēru kā senatnē.

Mērķis: Tradicionālo svētku svinēšanas kultūras mantojuma saglabāšana, aktualizēšana un pielietojums mūsdienu kultūrvidē jaunā veidolā.

Rezultāti: Izveidots kulturāli izglītojošs pasākums, kas sevī ietvers Miķeļu tradīcijas, tas ir, ticējumus, tradicionālos ēdienus, rotaļas, mūziku, gadatirgu un citas ar šiem svētkiem saistītas norises, kas veicinās izpratni un padziļinātu interesi par Miķeļiem, kā arī citām latviešu tradicionālajām svinamajām dienām.

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst mērķim: nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.
Projekts atbilsts programmas prioritātēm:
1) Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
2) Tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas;
3) Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā;
4) Bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos.

 

Foto: no Jaunpiebalgas novada domes arhīva
Foto autors: Muntis Rāvietis