Īstenošanas vieta:
Gaujiena
Iesniedzējs:
Biedrība "Vītolēni"
Projekta izmaksas:
4950.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Gaujienas Vītolsvētki un radošā mūzikas nometne "Vītolēni' ir ilggadīga tradīcija, kas kultūrvides vērtības un nemateriālo mantojumu radoši popularizē jauniešu vidū. Svarīgs mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu kultūras procesu pieejamību lauku reģionā, ko realizējam Gaujienas Vītolsvētku koncertos.

Vītolēni notiks jau 18. reizi, tās laikā 150 bērni un jaunieši apgūs kora un simfoniskā orķestra programmu Vītolsvētku koncertiem, iepazīs mūzikas dižgaru Jāzepu Vītolu, Gaujienas kultūras un dabas vērtības. Projekts nodrošina divkāršu zināšanu pārnesi – profesionālie pedagogi ne tikai audzina dalībniekus, bet arī jaunos pedagogus, JVLMA studentus, mācot pedagoģisko un profesionālo pieredzi. Radošās idejas mūzikā tiek realizētas vairākos koncertos, kuri notiek kultūrvēsturiskā vietā – pie Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas”. Projekts veicina vietējās sabiedrības iesaisti kultūras procesu veidošanā un dod būtisku ieguldījumu Vidzemes kultūrtelpas stiprināšanā.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Projekts atbilst visām 2020. gadā definētajām prioritātēm. Radošā nometne Vītolēni vērsta uz jaunu zināšanu apguvi, jaunām iniciatīvām un meistarklasēm. Nometnē notiek pieredzes apmaiņa, mācību procesa īstenošana netradicionālā situācijā ar radošām metodēm.

Projekts apvieno gan nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, gan kultūrainavas izpēti, lai veidotu izpratni par vienotu dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu. Svarīgs mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu kultūras procesu pieejamību lauku reģionā, ko realizējam Gaujienas Vītolsvētku koncertos.

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana jauniešu vidū ir galvenais projekta rezultāts. Gaujienas Vītolsvētki ir ilggadīga tradīcija vietējā kopienā un vienīgā vieta Latvijā, kur reāli tiek uzturēta Dziesmusvētku tradīcijas nepārtrauktība. Latvijas Kultūras kanonā iekļautās vērtības — Jāzepa Vītola mantojumu un "Gaismas pili" apgūst visi projektā iesaistītie bērni un jaunieši. Projektā aktīvi līdzdarbojas arī vietējā sabiedrība — gan svētku sagatavošanā, gan dažādās norisēs un aktivitātēs.

Projekta norises notiek Gaujienas muižas ansamblī un Natura 2000 teritorijās, tāpēc iekļaujam kultūrainavas izpēti, Gaujienas Dabas takas iepazīšanu, lai veidotu izpratni par vienotu dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Foto: biedrība "Vītolēni"
Foto autors: Ainars Gaidis