Īstenošanas vieta:
Limbažu pilsētas estrāde
Iesniedzējs:
Limbažu novada pašvaldība
Projekta izmaksas:
4173.95 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

2020. gada 1. augustā Limbažu pilsētas estrādē notiks pasākums “XXII Senioru deju svētku “Danč´ iekš Lemzāl” ar  mērķi nodrošināt Dziesmu un Deju svētku procesa nepārtrauktību, veicināt senioru sabiedrisko aktivitāti, celt pašapziņu un apliecināt viņu vajadzību kultūras norišu aktivitātei, veicināt senioru kolektīvu pieredzes radošo ideju un sadarbības apmaiņu.

XXII Senioru deju svētkos “Danč´ iekš Lemzāl” piedalīsies 56 deju kolektīvi no visas Latvijas, pulcējot ap 1100 dejotāju. Svētkos tiks izdejotas  25-30 latviešu autoru dejas.

Pasākuma moto - „Deja ir vienreizības māksla, kur katrs ir solists un katrs – pamanāms. Un vēl – deja ir stipro, jautro un izturīgo daļa. Visās paaudzēs. Un kā nu kurš apkalts – dzelzs, tērauda, sidraba vai zelta pakaviem – viņa paša, viņa darba, viņa izvēles ziņā. Vien deja priekšā – kā ziedošs, rasas sidrabā mirdzošs un neskarts lauks” (Ēriks Tivums)."

Projekta atbilstība Vidzemes Kulktūras programmas 2020 prioritātēm

XXII Senioru deju svētki "Danč' iekš Lemzāl" 2020. gada 1. augustā Limbažos nodoršinās pieredzes apmaiņu deju kolektīvu vadītāju starpā, ļaus saglabāt un popularizēt nemateriālo kultūras mantojumu, ilgstošu senioru deju kolektīvu tradīciju, nodrošinās dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanos visu paaudžu cilvēkos. Mudinās dažāda vecuma cilvēkus iesaistīties, darboties dažādos amatiermākslas kolektīvos gan deju, gan lietišķās mākslas, jo projekta īstenošana sniegs gan deju kolektīvu dalībniekiem, gan pasākuma apmeklētājiem būs iespēja caur foto orientēšanos iepazīties ar Limbažu pilsētvidi, kultūrvēsturiskajiem objektiem. 

Foto: Limbažu novada pašvaldība
Foto autors: Annija Mieze