Īstenošanas vieta:
Vidzemes kultūrvēsturiskā novada muzeji
Iesniedzējs:
Biedrība "Latvietes pūrs"
Projekta izmaksas:
1684.40 EUR
Projekta statuss:
Projekts apstiprināts /piešķirts finansējums - 1200,00 EUR
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

Projekts izveidots ar mērķi veicināt Vidzemes kultūras mantojuma pieejamību sabiedrībai, sagatavojot apkopojumu par Vidzemes muzeju krātuvēs esošajiem etnogrāfiskajiem zīļu vainagiem un popularizējot tos.

Projekts tapis, fiksējot problēmu, ka publiskajā telpā ir pieejama informācija vien par nelielu daļu etnogrāfisko tērpu galvas segām, bet muzeju krātuvēs atrodams daudz vairāk informācijas pat par viena novada tautas tērpu vainagiem – to rakstu un krāsu dažādību. 

Projekta rezultātā Vidzemes reģions iegūs pētījumu – datu bāzi par vienu no košākajām un redzamākajām Vidzemes tautas tērpu sastāvdaļām – etnogrāfiskajiem zīļu vainagiem. Apkopojums būs bagāts ar fotomateriālu un aprakstiem par vainagu darināšanā izmantotajiem materiāliem un ornamentiem. Sagatavotais materiāls izcels Vidzemes novadu unikalitāti un savdabību Latvijas etnogrāfisko tērpu klāstā. 

Projekta realizācijas rezultātā ieguvēji būs ne viens Vidzemes reģions, bet visa Latvijas sabiedrība - etnogrāfisko tērpu vēstures pētnieki, iegūstot plašu informācijas izejmateriālu, un rokdarbnieki, kas veido tērpus no jauna, tādējādi popularizējot šo kultūras mantojuma daļu. Ieguvēji būs arī kultūras mantojuma glabātāji – muzeji, kuru īpašumā būs jauna informācijas datubāze par citu muzeju krājumā esošajām muzejiskajām vērtībām, kā arī ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš būs izvēlējies par savu tautas tērpu darināt kādu no Vidzemes tērpiem un galvassegām.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Sagatavotais projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas mērķim – nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Projekta pieteikums risina jautājumus, kas ietverti 2020. gada divās prioritātēs: Nr. 2 - nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, jo projekta realizācijas rezultātā tiks apkopota informācija par muzeju krājumos esošajiem zīļu vainagiem, tos aprakstot gan no muzejiskā viedokļa, gan no to darināšanas viedokļa. Sagatavotais pētījums ne vien atainos Vidzemes vainagu daudzveidību muzejos, bet dos iespēju ar to iepazīties gan dažādiem tautas mākslas kolektīviem – koriem, tautas deju ansambļiem, lauku kapelām utt., kā arī etnogrāfijas pētniekiem un amatniekiem, lai nākotnē rekonstruētu tautas tērpus.

Foto autors: Aivita Heniņa