Īstenošanas vieta:
Zinātnes un mākslas centrs Brūzis, Cēsis
Iesniedzējs:
Nodibinājums "Vides risinājumu institūts"
Projekta izmaksas:
3940.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts
Atcerieties, Jūs varat nobalsot par 3 projektiem!

25. septembrī Zinātnes un mākslas centrā “Brūzis” norisināsies Zinātnieku nakts Cēsis 2020.

Šogad Zinātnieku nakts Cēsis īpašu uzmanību pievērsīs materiālu izpētei, to otrreizējas izmantošanas un pārstrādes iespējām, kā arī vides un dabas resursu izpētei un izglītībai. Pasākums pulcēs dažādus pētniekus, zinātniekus, datu izpētes, jauno tehnoloģiju, izglītības, vides izpētes un aizsardzības organizācijas no Vidzemes reģiona, lai interaktīvā un aizraujošā veidā apmeklētājus iepazīstinātu dažādu materiālu un vides izpētes metodēm un rezultātiem, jaunāko tehnoloģiju pielietošanas iespējām, videi draudzīgas saimniekošanas praksēm, kā arī dažādu materiālu otrreizējas izmantošanas un pārstrādes iespējām.

Zinātnieku nakts Cēsis mērķis ir ieinteresēt un iepazīstināt Vidzemes reģiona iedzīvotājus un viesus, bērnus un jauniešus ar reģiona pētnieku un organizāciju darbību un sasniegumiem, atraktīvā veidā skaidrot zinātnes lomu dažādu nozaru attīstībā, kā arī veidot platformu jaunu ideju attīstīšanai kopējas dzīves telpas uzlabošanai reģionā. Zinātnieku nakts Cēsis 2020 plānots organizēt, atbilstoši videi un klimatam draudzīgiem pasākumu organizēšanas principiem. 

 

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm

Zinātnieku nakts Cēsis 2020 daudzpusīgais, izglītojošais un interaktīvais aktivitāšu piedāvājums, kā arī dažādu pētnieku, profesionāļu un organizāciju iesaiste sniedz atbalstu sekojošām Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:

(1) radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, sniedzot interaktīvu ieskatu dažādu pētnieku un profesionāļu darbā, pasākuma laikā akcentējot arī zinātnes lomu dažādās tautsaimniecības jomās; sagaidāms, ka šī pieeja ieinteresēs bērnus un jauniešus nākotnē pievērsties pētniecībai un izmantot zinātniski pamatotas metodes dažādu ideju attīstīšanai;

(2) sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, interaktīvas nodarbības; pasākuma viena no primārajām mērķa auditorijām ir bērni un jaunieši, kuriem pasākuma laikā pieejamas dažādas interaktīvas, izglītojošas un atraktīvas spēles, demonstrācijas un cita veida aktivitātes;

(3) kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – pasākums norisināsies Zinātnes un mākslas centrā “Brūzis”. Tas sevī glabā nozīmīgu kultūras un industriālo mantojumu, taču daudzus gadus bijis pamests un plašākai sabiedrībai slēgts. Brūzim plānots atdzimt no jauna – caur šāda veida kultūras, vides un zinātnes izglītības iniciatīvām attīstīties par nozīmīgu reģiona radošo iniciatīvu platformu.

 

Foto: no nodibinājuma "Vides risinājumu institūts" arhīva
Foto autors: Mārcis Gaujenietis