Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība Danču Krātuve
Projekta kopējās izmaksas:
3150.00 EUR
Finansējums no VKKF:
2250.00 EUR
Līdzfinansējums:
900.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Gadsimtu laikā nemateriālajā kultūras mantojumā ir izveidojušās vairākas tradīcijas, ar kurām latvieši lepojas un atšķiras no citām tautām. Deja ir viena no šādām tradīcijām. Tomēr deja ir sadalījusies divās daļās, kas sevī ietver jaunradītus skatuviskos darbus un folkloras dančus, kas ir pārmantoti gadsimtu laikā.

Paradoksāli šķiet, ka skatuviskā deja ir populārāka, jo tiek dejota dažādos deju pasākumos, bet tikmēr esošajā situācijā tieši folkloras deja ir tā, kas ikvienam cilvēkam ļauj pandēmijas laikā dejot mājās, dejot šaurā lokā, ļaujot izkustēties gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Latviešu danči digitālā vidē portālā http://dancukratuve.lv/ ļāvuši saglabāt daļu no tradicionālās kultūras, kas pieejama ikvienam visā pasaulē, katrā pilsētā un lauku mājā, visiem, kam ir pieejams internets, kam ir vēlme un interese.

Svarīgi apzināties ne tikai vispārīgo latviešu danču mantojumu, bet arī vietējo reģionālo, kas aptver ne tikai konkrētā reģionā dejotos (vēlāk pierakstītos) dančus, bet arī vietējos mūziķus un tradicionālās kultūras uzturētājus.

Saglabājot un popularizējot tradicionālo danču kultūru Vidzemē, projekta "Vidzemes danču mūzika digitālā vidē. Otrā daļa.’’ rezultātā tiks izveidoti  10 kvalitatīvi studijas ieraksti Vidzemes danču mūzikai, publicējot tos speciāli izveidotā mūzikas atskaņotājā - http://dancukratuve.lv/muzika, kur tie būs pieejami ikvienam. Projekts paredzēts kā turpinājums 2020. gada projektam ar tādu pašu nosaukumu.

Mērķi

Projekta mērķis ir, sadarbojoties ar labākajiem danču spēlmaņiem no Vidzemes - kapela Hāgenskalna muzikantiem un kapela Karikste, izveidot 10 profesionālus danču mūzikas studijas ierakstus, tos popularizējot un padarot visiem pieejamus portālā dancukratuve.lv..

Uzdevumi

Uzdevumi:

  • Veikt apdari atlasītajiem Vidzemes dančiem
  • Veikt muzikālos mēģinājumus danču ierakstiem
  • Veikt studijas ierakstus
  • Veikt filmēšanu mūzikas ierakstu procesam, izveidot video rullīti.
  • Veikt ierakstu pēcapstrādi
  • Veikt mūzikas atskaņotāja (plejera) programmēšanas darbus un pievienot tos speciālā Vidzemes kultūrvēsturiskajā sadaļā
  • Popularizēt veiktos mūzikas ierakstus facebook lapā – Danču krātuve (2000 sekotāju)
2. Prioritāte

Digitālie danču mūzikas ieraksti palīdz saglabāt esošo kultūrmantojumu, to popularizēt caur visām populārajām platformām (facebook, youtube). Ieraksti palīdz kalpot arī kā šī brīža spēlmaņu prasmju fiksēšana.

Ieguvēji un mērķauditorija

Skolotāji, tautas deju ansambļi, folkloras kopu dalībnieki, ārvalstīs dzīvojošie latvieši, danču kultūras lietotāji, jaunieši – kvalitatīvi studijā ierakstīti mūzikas ieraksti paredzēti ikvienam tradicionālās mūzikas cienītājām. Gan danču mūzikas cienītājiem, gan vienkārši tiem, kam patīk tautas mūzikas skaņas. Viegli ikdienā pieejamus, brīvi lietojamus ierakstus paredzēts izmantot ikvienam gan klausoties mūziku ikdienā, gan dažādās nodarbībās, koncertos.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks ierakstīti 10 kvalitatīvi visiem pieejami Vidzemes danču mūzikas ieraksti. Projekta īstenotāji iegūs materiālu, ar kura palīdzību varēs popularizēt Vidzemes dančus.

Projekta mērķauditorija iegūs mūzikas ierakstus, ar kuru palīdzību var darboties gan mājsēdes apstākļos, gan vēlāk mēģinājumos, brīvā laika pavadīšanas pasākumos, ballītēs. Svarīgi apzināties, ka tiks izcelti un popularizēti tieši Vidzemē pierakstīti danči un danču mūzika. Savukārt projekta īstenotājiem tas dos iespēju turpmākajos darbos izmantot radīto materiālu, kas ļaus vēl plašāk popularizēt vietējo tradīciju.