Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
P/A "Ogres novada Kultūras centrs"
Projekta kopējās izmaksas:
26395.24 EUR
Finansējums no VKKF:
6927.30 EUR
Līdzfinansējums:
19467.94 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Kultūras objekts dabā PURVĪTIS SATIEK DĀRZIŅU. OGRES UPE

Ogres novadā savus nospiedumus ir atstājuši divi izcili Latvijas kultūras meistari – gleznotājs Vilhelms Purvītis un komponists Emīls Dārziņš.

19.gs. beigās Ogres novada Taurupes pagastā dzimušais Vilhelms Purvītis ir viens no zināmākajiem Latvijas un pasaules mēroga ainavistiem. Viņa daiļrade ir izcili novērtēta un darbi tika izstādīti visā Eiropā. Dzimtene, latviskais un latviskā ainava Purvītim bija svarīgas vērtības, kas parādās arī viņa darbos. Purvītis ir atklājis Latvijas dabā daudzus jaunus motīvus - pavasara pali, ūdeņi, sniegi u.c.

Ogres upes krastā tiks veidots vides objekts Purvīša glezna

Dabā tiek izvietots rāmis, kas "ierāmē" ainavu, tādejādi radot Purvīša gleznu. Mainoties gadalaikiem, mainās arī glezna un, katru reizi to uzskatot, vērotājs redz jaunu mākslas darbu. Lai šo izveidotu, tiek sakārtots upes krasts, izveidota taka un radīta kultūrvieta dažādu kultūras pasākumu īstenošanai.

Gleznu papildina jaunarbs - dziesma pēc komponista E.Dārziņa operas motīviem

Komponists tagadējā Ogresgalā ir pavadījis īsu, bet ļoti piesātinātu laiku. 1903.gada vasara, esot kopā ar nākamo dzīvesbiedri Mariju Deideri, Dārziņam bija radoša pacēluma un mīlestības caurstrāvota. Kopš 2005. g. pie Ogresgala tautasnama tiek rīkotas Dārziņa mūzikas dienas, kas pulcējušas daudzus Latvijā zināmus mūziķus un korus. Svētki ir nozīmīgs novada notikums.

Jaundarbu iedziedās Ogres novada Kultūras centra vokālā grupa ANIMA SOLLA. Dziesma tiks speciāli aranžēta sieviešu ansamblim un ierakstīta studijā. To var noklausīties, noskanējot kvadrātkodu.

Turpat, noskanējot kvadrātkodu, var dzirdēt stāstus, informāciju par V.Purvīti un E.Dārziņu un viņu saikni ar Ogres novadu.

Mērķi

Ilgtermiņa mērķis līdz 2025.g., kad E.Dārziņam svinēsim 150. dzimšanas dienu, radīt 5 kultūras objektus dabā Ogres novadā un ierakstīt CD ar piecām, Ogres novada koru iedziedātām, E.Dārziņa dziesmām.

Projekta PURVĪTIS SATIEK DĀRZIŅU.OGRES UPE mērķi:

 • stiprināt Ogres novada iedzīvotāju lokālo identitāti  
 • veicināt sabiedrības izglītošanu un interesi par gleznotāju V.Purvīti un komponistu E.Dārziņu
 • veicināt novada amatierkolektīvuiesaisti kultūras projektu īstenošanā
 • veicināt lokālo un valsts mēroga kultūrtūrismu

Uzdevumi

 • Sakārtot Ogres upes krasta infrastruktūru
 • Izgatavot un uzstādīt rāmi “gleznai“ Ogres upes krastā
 • Uzrakstīt jaundarbu sieviešu vokālajai grupai - dziesmu pēc komponista E.Dārziņa nepabeigtās un nepublicētās operas “Rožainās dienas” (pēc Edvarda Vulfa lugas) klavierizvilkuma un pieejamo fragmentu motīviem, ar dzejnieka Jāņa Poruka vārdiem
 • Ierakstīt dziesmu
 • Sagatavot tekstus par V.Purvīti un E.Dārziņu
 • Tulkot tekstus par V.Purvīti un E.Dārziņu ENG
 • Ierakstīt LV un ENG  tekstus par V.Purvīti un E.Dārziņu audioformātā
 • Izveidot pieejas punktu dziesmai un informācijas punktu par V.Purvīti un E.Dārziņu
 • Pievienot  kultūras objektu "Visit OGRE" apskates objektiem un audiogidam
 • Veikt publicitātes pasākumus
 • Izveidot projekta īstenošanas finanšu plūsmu
2. Prioritāte

Projekts, radot jaunu kultūras objektu, veido sintēzi starp nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu un dabas ainavu. Tas ļaus izcelt glezniecisku dabas ainavu kopā ar unikālu jaunradītu skaņdarbu, padarot to par sabiedrībai pieejamu kultūrvietu ar augstu pievenoto vērtību.
Tas vienā kultūras objektā apvieno iespēju uzzināt vairāk par diviem Ogres novadam būtiskiem māksliniekiem un iepazīt viņu daiļradi. Objekts dod iespēju ieraudzīt un novērtēt dabas neparastību un saklausīt tajā mūziku.

Ieguvēji un mērķauditorija

Īstenota projekta auditorija ir gan Ogres un novada iedzīvotāji, gan jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kas apmeklē Ogri, arī Latvijas viesi un tūristi. Īpaša mērķauditorijas grupa būtu mūzikā un mākslā zinoši un ieinteresēti skatītāji un klausītāji, mūzikas un mākslas mīļotāji. Arī skolu jaunatne un studenti, kuriem vides objekts dotu iespēju uzzināt vairāk par V.Purvīti, E.Dārziņu un viņu daiļradi.

Paredzamie projekta rezultāti

Īstenots projekts PURVITIS SATIEK DĀRZIŅU. OGRES UPE  paveiks vairākas būtiskas lietas.  

Rezultāta kvalitatīvie rādītāji:

 • ir sakārtota vide, padarīts pieejams Ogres upes krasts
 • radīts jauns kultūras objekts,  kultūrvieta un apskates objekts
 • tādejādi stiprināta Ogres novada iedzīvotāju lokālā identitāte  
 • veicināta sabiedrības izglītošana un interese par gleznotāju V.Purvīti un komponistu E.Dārziņu, izveidojot jebkurā laikā publiski pieejamu kultūras objektu
 • notikusi novada amatierkolektīva iesaiste kultūras projekta īstenošanā un radīts jauns kultūras produkts – vokālās grupas ANIMA SOLLA ierakstīta dziesma pēc E.Dārziņa operas motīviem
 • veicināts lokālais un valsts mēroga kultūrtūrisms

Rezultāta kvantitatīvie rādītāji:

 • kultūras objekts ir pieejams neierobežotam skaitam interesentu, kas apmeklē Ogres novadu un Latviju
 • kultūras objekts ir pieejams, saprotams un izzināms citu valstu interesentiem, jo ir tulkojums angļu valodā
 • projektam ir ilgtermiņa raksturs, jo objekts uz neierobežotu laiku papildina Ogres novada kultūrvietu karti