Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Jaunpiebalgas novada dome
Projekta kopējās izmaksas:
3900.00 EUR
Finansējums no VKKF:
3650.00 EUR
Līdzfinansējums:
250.00 EUR
Projekta statuss:
Projekts noraidīts

Kopsavilkums

Problēma - amatiermākslā deju nozare pēc ilgstošas dīkstāves un Covid-19 ierobežojumiem nenoliedzami ir zaudējusi tās aktualitāti, tāpēc ir jārod jauns veids un risinājumi, kā motivēt dejotājus un vadītājus turpināt strādāt un gūt prieku šajā nozarē. Pat pirms pandēmijas, lauku reģionos bija grūti izveidot dalībnieku sastāvus, kas atbilst  astoņu pāru kolektīviem, kā to paredz standarts.  Ierobežojumus atceļot, Covid-19 situācija, iespējams, var pasliktināties vēl vairāk, kas mudina deju kolektīvu vadītājus domāt jaunus, vēl iepriekš neizmantotus risinājumus.

Pandēmijas laikā cilvēki iemācās citādāk pilnveidot savu ikdienas dzīvi un, protams, saskaras ar jauniem izaicinājumiem - tiešsaistes lekcijām un semināriem. Tomēr tehnoloģiju attīstiba cilvēku sadzīvisko dzīvi nevar aizstāt ar dzīvām emocijām un savstarpējo komunicēšanu.  

Piebalgā ir daudz dažādu paaudžu tautas deju dejotāju, kas savās ģimenēs spēj saglabāt daļēju deju tradīcijas pārmantojamību, tas ir, mūsdienās ir ģimenes, kurās, pateicoties dažādu paaudžu dejotājiem, iespējams iestudēt pat 4 pāru kadriļu. Projekta mērķis ir veicināt deju pārmantojamību un panākt, ka dejas, piemēram, var izpildīt gan tēvs ar meitu, gan mamma ar dēlu utt. vienas mājsaimniecības ietvaros.

Projektā "Vidzemes viensētas danči" paredzēts izveidot trīs horeogrāfijas un muzikālās aranžijas, balstītas Vidzemes tradicionālajā  kultūras mantojumā. Tās iespējams iestudēt vienas  vai divu mājsaimniecību robežās. Projekts paredz jaunradīto  materiālu ne tikai iestudēt, bet arī izveidot videoklipus un ievietot tos internetā, lai jebkurš Vidzemes amatierkolektīvu, kā arī ārvalstīs esošo latviešu deju vadītājs varētu tam brīvi piekļūt un iestudēt saviem dejotājiem.

Mērķi

Radīt jaunu, inovatīvu kultūras produktu - "Vidzemes viensētas dančus", iestudētus vienas vai divu mājsaimniecību robežās, tādējādi aktualizējot un popularizējot Vidzemes  nemateriālo kultūras mantojumu, kas būs pieejams internetā gan Latvijas deju kolektīvu vadītājiem un dejotājiem, gan diasporām ārvalstīs.

Uzdevumi

Atlasīt un apkopot Vidzemes danču un tradicionālās mūzikas materiālu.

Izveidot muzikālo aranžējumu atlasītajam materiālam.

Izveidot apdares izvēlētajiem dančiem.

Ierakstīt apgūto mūzikas materiālu ierakstu studijā "Lauska". 

Iestudēt danču apdares dejotājiem (ģimenēm) no vienas vai divām mājsaimniecībām.

Nofilmēt iestudētos dančus un veikt video montāžu.

Ievietot radīto kultūras produktu internetā, izveidot Youtube kanālu "Vidzemes viensētas danči", reklamēt to dažādās sociālajās vietnēs, piemēram Facebook, Instagram un citās, tādējādi popularizējot vidzemes kultūras mantojumu arī starptautiski.

Veikt projekta administrēšanu un uzraudzību.

Projekta atskaites sagatavošana.

 

4. Prioritāte

Projektā "Vidzemes viensētas danči" paredzēts izveidot trīs horeogrāfijas un muzikālās aranžijas, balstītas Vidzemes tradicionālajā  kultūras mantojumā. Tās iespējams iestudēt vienas  vai divu mājsaimniecību robežās. Projekts paredz jaunradīto  materiālu ne tikai iestudēt, bet arī izveidot videoklipus un ievietot tos internetā, lai jebkurš Vidzemes amatierkolektīvu, kā arī ārvalstīs esošo latviešu deju vadītājs varētu tam brīvi piekļūt un iestudēt saviem dejotājiem.

Ieguvēji un mērķauditorija

Primāri ieguvēji ir Vidzemes novada iedzīvotāji, jo projekts ir balstīts Vidzemes nemateriālajā kultūras mantojumā;
Projekta mērķauditorija ir Vidzemes novada dažādu paaudžu dejotāji, deju kolektīvi un to vadītāji;
Muzikanti;
Skatītāji, klausītāji;
Projekts būs pieejams visiem interesentiem interneta vidē.

Paredzamie projekta rezultāti

Projektā "Vidzemes viensētas danči" būs izveidotas trīs horeogrāfijas un muzikālās aranžijas, balstītas Vidzemes tradicionālajā  kultūras mantojumā, kuras iestudētas vienas  vai divu mājsaimniecību robežās.

Tas ir aktuāli pandēmijas laikā, kad dejot pilnā sastāvā nav iespējams ierobežojumu dēļ. Arī pēc pandēmijas beigām lauku kultūrvidē amatierkolektīviem, iespējams, būs grūti atsākt darbu pilnā dejotāju sastāvā, tāpēc ideja par viensētas dančiem ir iespēja tos dejot mazākā cilvēku skaitā, piemēram, vienas ģimenes ietvaros vai ar mazāk deju pāriem, kā tas ir ierasts. 

Jauradītais materiāls būs ne tikai iestudēts, bet arī izveidoti kvalitatīvi videoklipi, kuri ievietoti  internetā un būs kā izglītojošs materiāls, kā rezultātā jebkurš Vidzemes amatierkolektīvu, kā arī ārvalstīs esošo latviešu deju vadītājs varēs tam brīvi piekļūt un iestudēt saviem dejotājiem.

Šis projekts dos iespēju papildināt Vidzemes kultūrtelpu ar jaunu veidu, kā var dejot tradicionālos dančus arī ierobežotos apstākļos, piemēram, mājasaimniecības ietvaros, tādējādi iedvesmojot citus kolektīvus un dejotājus turpināt rast radošu pieeju un aktulizēt dejošanas tradīciju laikā, kad notiek gatavošanās "Latviešu vispārējo dziesmu un deju svētku" 150 gadu jubilejai. 

Projekta dalībnieki būs izpildījuši izvirzītos uzdevumus un sasnieguši izvirzīto mērķi.