Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Dižupe DK
Projekta kopējās izmaksas:
8641.53 EUR
Finansējums no VKKF:
8596.76 EUR
Līdzfinansējums:
44.77 EUR

Kopsavilkums

Tautas deja ir Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sastāvdaļa. Katrs dejotājs un deju kolektīvs veido savu unikālu un radošu procesu, lai šī dejas tradīcija neizzustu. Šī projekta mērķis ir Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 un Lībiešu mantojuma gada ietvaros veidot jaunu, oriģināldeju ciklu, izzinot Tīnūžu pagasta un Vidzemes lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu, un, ar tā palīdzību, popularizēt Vidzemes lībiešu valodas un latviešu tautas dejas tradīcijas. Deju cikls tiks veidots Tīnūžu TN senioru deju kolektīvam "Dižupe" (darbības apraksts 2018 -2023. pievienots), kurš stabili un aktīvi darbojas, tādejādi sekmējot kultūrvēsturiskās vides un vietējo tradīciju saglabāšanu, atdzīvinot Vidzemes lībiešu kultūrvēsturiskās vērtības caur jaunradi, kā arī popularizējot un veicinot pašdarbības kolektīva radošo izaugsmi. Projekta realizācija veicinās sabiedrisko aktivitāšu un pasākumu plānošanu – koncertu rīkošanu, kas mudinās piedalīties un iesaistīties gan jaunus dejotājus, gan skatītājus. Tiks veicināta iedzīvotāju interese vairāk iepazīt Tīnūžus, Tīnūžu pagastu kā Vidzemes vēsturisko zemju kultūras daudzveidības neatņemamu daļu  – saistīt vienkopus senatni ar mūsdienām. Deju cikls sastāvēs no 4 dažādām dejām. Projekta noslēgumā tiks organizēts koncerts, bet vēlāk dejas popularizētas piedaloties arī jaunrades deju skatē, kad tāda tiks organizēta, koncertos ar draugu kolektīviem Vidzemē un arī citur Latvijā, kā arī piedaloties jaundeju skatē XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā 2024.gada jūlijā, tādejādi iezīmējot šī projekta ilgtermiņa dzīvotspēju.

Mērķi

Lībieši ir Latvijas pirmiedzīvotāji, uz kuru kultūras bāzes kopā ar citām vēsturiskajās zemēs dzīvojošajām tautām – kuršiem, latgaļiem, sēļiem un zemgaļiem – ir veidojusies Latvijas identitāte. Lībieši kā Latvijas senā pamattauta ir unikāla vērtība, kas atstājusi pēdas Latvijas kultūras mantojuma daudzveidībā. Ne velti LU Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru 2023. gadu ir izsludinājuši par Lībiešu mantojuma gadu.

Šī gada ietvaros, izzinot un popularizējot lībisko kultūru, ir būtiski apzināt lībiskās saknes visā Latvijā, tai skaitā Vidzemes vēsturiskajās zemēs. Paralēli lībiešu apdzīvotajiem novadiem Ziemeļkurzemē, viena no pazīstamākajām Vidzemes lībiešu apdzīvotajām vietām atradās Daugavas krastos, un īpaši Tīnūžu un Ikšķiles teritorijās no 10. līdz 13.gadsimtam tika piedzīvots lībiešu kultūras uzplaukums.

Projekta "Lībiešu mantojums Tīnūžos - “ku sa pagat" – kad Tu runā” mērķis ir apzināt, izcelt, stiprināt un popularizēt lībiešu kultūras mantojumu Tīnūžos, tādejādi uzsverot Vidzemes vēsturisko zemju kultūras daudzveidību. Projekta ietvaros uz esošās Vidzemes lībiešu kultūras mantojuma bāzes tiks veidots jauns, lībiešu mūzikā un deju soļos balstīts oriģināldeju cikls, ar kura palīdzību vienkopus tiktu attīstīts, kopts un popularizēts Vidzemes lībiešu kultūrvēsturiskais mantojums, mūzika un stiprināta latviešu tautas dejas tradīcija.

Līdz lībiešu gada beigām četrām dejām tiktu radīta orģinālmūzika, izveidota oriģināla horeogrāfija, dejas iestudētas senioru deju kolektīvam “Dižupe”, projekta noslēgumā organizēts koncerts, kurā tiktu prezentēts jaunais deju cikls, izveidots deju cikla video ieraksts, kā arī tas tiktu popularizētas citās Vidzemes vēsturiskajās zemēs - sākotnēji pagastā, novadā, vēlāk citur Latvijā.

Ilgtermiņa mērķis, ārpus šī projekta, ir ar kādu/ām no deju cikla dejām piedalīties jaunrades deju konkursā Latvijā un jaundeju skatē XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā 2024.gada jūlijā (ielūgums pievienots).

Projekta laikā radīto oriģināldeju apraksti, mūzika un video ieraksti būs pieejami visiem interesentiem deju uzstādīšanai un izdejošanai koncertos visā Latvijā, tādejādi dodot savu artavu kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūras pieejamībai Latvijā un aiz tās robežām.

Uzdevumi

2023.gada Jūnijs - Jūlijs: Autori kopā ar kolektīva dalībniekiem apkopo tradīcijas.

2023.gada- Augusts -Oktobris: Deju horeogrāfijas un oriģinālmūzikas radīšanas process.

Par deju horeogrāfijas veidotājiem šim projektam tika izvēlēti Didzis Apsītis (CV pievienots) un Egils Polis(CV pievienots). VPDK "Upe"un SDK "Dižupe jau iepriekš ir bijusi sadarbība ar šo deju profesionāli. Mūzikas autors Dāvis Stalts(CV pievienots) mūziku veido izmantojot tautas instrumentu un elektronikas sintēzi, tādejādi tiek veicināta gan tautas mākslas ilgtspējas nodrošināšana, gan mūsdienu skaņas klātbūtne.

Autoratlīdzības līgumos paredzētas 4 deju horeogrāfijas un mūzikas radīšana. Arī mūzikas ierakstu studijas izmaksas, melodiju transkriptēšana klavierēm tiks iekļautas autoratlīdzības līgumā.

2023.gada Oktobris - Novembris: Deju uzstādīšanas un mēģinājumu process. Autoratlīdzības ietvaros horeogrāfi piedalīsies deju nometnēs, kurās tiks iestudētas jaunās dejas.

2023.gada Decembris - Koncerta organizēšana. Paralēli mēģinājumu procesa turpinājumam notiks koncerta organizēšana. Popularizēšanas pasākumu nodrošināšana.

2023.gada 9.decembris - Programmas atrādīšana koncertā. Koncerts tiek filmēts un pēc tam tiek samontēts koncertieraksts.

2023.gada decembra beigas - Atskaišu sagatavošana un iesniegšana.

Ilgtermiņa darbības programma ārpus šī konkrētā projekta:

Deju cikls  tiek parādīts arī citos Latvijas novados, tiek pieteikta dalība jaunrades deju konkursā

2024.gada Jūlijs - dalība jaundeju skatē XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Mērķauditorija ir Tīnūžu pagasta, Ogres novada un Vidzemes vēsturisko zemju vietējā kopiena. Novadā notiekošie deju koncerti ir labi apmeklēti. Gados jauni cilvēki var tikt iedvesmoti, ka latviešu deja ir kas interesants un aizraujošs, un seniori var atrast dzīves ziņu, ko gadiem ilgi kopuši un nodevuši mantojumā. Mērķauditorija ir arī citi deju kolektīvi, ar kuriem notiek sadraudzības koncerti, kā arī ikviens Latvijas iedzīvotājs, tautieši un citi interesenti ārzemēs, kuriem patīk tautas dejas.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta skaitliskie rezultāti:

4 mūzikas oriģinālkompozīcijas Vidzemes līvu tematikā

4 oriģinālhoreogrāfijas un deju apraksti

1 koncerts - projekta noslēguma pasākums

1 deju cikla videoieraksts

Vairāki koncerti ar draugu deju kolektīviem

1 dejas prezentēšana XVI Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā jaundeju skatē (skat.ielūgums)

Projekta kvalitatīvie rezultāti un ilgtspēja:

Šī projekta rezultāts ir ilgtspējīgs pienesums ne tikai Latvijas tradicionālās dejas attīstībā un jaunradē, bet arī Latvijas tautas mūzikas žanra dažādībā un Vidzemes lībiešu kultūrtelpas kopšanā Vidzemes vēsturiskajās zemēs. Šie visi ir projekta ilgtspējas rādītāji un uzdevumi vienlaikus, kuri nosaka tā patieso pievienoto vērtību. Ļoti būtiski ir apzināties, ka Vidzemes lībiešu kultūras atjaunotne sākas šajos gados un ir praktiski jāceļ no nulles, tāpēc viss, kas tiks radīts tās stiprināšanai, būs izšķirošs nākotnes Vidzemes kultūrvēsturiskās identitātes apziņas veidošanā un lībiskās kultūrtelpas paralēlā nostiprināšanā Vidzemē. Tautas tradīcijās augušā mūziķa Dāvja Stalta lībiskās saknes, kurās savijas gan Vidzemes līvu, gan Ziemeļkurzemes līvu identitātes, kā arī unikālais tautas mūzikas un elektroniskās mūzikas aranžijas un kompozīcijas rokraksts (Vilkači, DER, NEIum) pievienos šī projekta rezultātam kvalitatīvu citādību, kas mūsdienu skaņu un notikumu pārpludinātajā kultūrražošanas procesā varētu likt apstāties, ieklausīties un sajust lībiskās identitātes dziļāko slāni.