Īstenošanas vieta:
Iesniedzējs:
Biedrība "Dzintara koris"
Projekta kopējās izmaksas:
11683.39 EUR
Finansējums no VKKF:
7800.05 EUR
Līdzfinansējums:
3883.34 EUR

Kopsavilkums

2024. gada 8. aprīlī apritēs izcilās latviešu dzejnieces, folkloras teicējas un dziesmu autores  Broņislavas Martuževas 100. jubileja. B. Martuževa (1924–2012) ir vesela laikmeta leģenda, kuras dzeja nav atdalāma no viņas personības – to caurvij ticības spēks, kristīga cilvēka tīrais dzīves redzējums un patiesa tēvzemes mīlestība.

Kā veltījums un pateicība leģendārās dzejnieces simtgadē taps koncertuzvedums, kura māksliniecisko koncepciju veidos diriģente Aira Birziņa kopā ar aktrisi, scenārija līdzautori Baibu Broku. Uzvedumā līdzās B. Brokai piedalīsies sieviešu koris “Dzintars”, soliste Ieva Parša, koklētāja Laima Jansone un mūziķu instrumentālā grupa.

Koncertuzvedumā skanēs īpaši radīti jaundarbi – komponista Artura Maskata solodziesmas, kā arī Jēkaba Jančevska un Valda Zilvera kormūzika. Visi jaundarbi taps ar Broņislavas Martuževas dzeju. 

Uzvedumā īpaša vieta būs dzejnieces likteņstāstam - pēckara gados viņa atbalstījusi nacionālos partizānus, bet, kad pašai draudējis arests, ar brāļa palīdzību tikusi ierīkota slēptuve mājās zem grīdas. Šeit, pagrīdē, dzejniece pavadījusi piecus gadus un šajā laikā sacerējusi virkni pati savu dziesmu, kuras dziedājusi ģimene, arī mežabrāļi. Dzejnieces sacerētās dziesmas īpaši šim uzvedumam un sieviešu kora sastāvam aranžēs Ieva Parša, Edgars Linde un Valdis Zilveris.

Koncertuzvedumā skanēs B. Martuževas dzeja un fragmenti no dienasgrāmatas aktrises B. Brokas lasījumā. Mūziku un lasījumus papildinās videoprojekcijas – dokumentāli kadri no B. Martuževas dzīves Uzveduma pirmizrāde notiks 2024. gada 7./8. aprīlī Lubānas kultūras namā.

Projektu konkursā tiek lūgts atbalsts aranžējumu radīšanai, kā arī uzveduma scenārija radīšanai.  

Mērķi

Projekta ieguldījums būs jaunradīts, mākslinieciski augstvērtīgu notikums – dzejnieces Broņislavas Martuževas dziesmu aranžējumi korim, kas tiks atskaņoti viņas 100. dzimšanas dienas atcerei veltītajā koncertuzvedums. Projekta ietvaros tiks izcelts dzejnieces nozīmīgais devums latviešu kultūrā.

Uzvedumā kopā ar kori uzstāsies arī profesionāli mūziķi un aktrise, nodrošinot kvalitatīvas mākslas pieejamību un augstvērtīgu māksliniecisko sniegumu.

Muzikālajā stāstā savīsies dzejnieces literārajā mantojumā iekodētās un mūžā izdzīvotās vērtības – patriotisms, pašaizliedzība, pazemība Dieva priekšā, nelokāms personības gara spēks, dzimtās zemes, dabas un cilvēku mīlestība, sirsnība un maigums.

Jaunradītais koncertuzvedums godinās vesela laikmeta leģendu – dzejnieci B. Martuževu – un būs nozīmīgs un mākslinieciski augstvērtīgs notikums Latvijas kultūras dzīvē.

 

Īstermiņa mērķi

1. Bagātināt Latvijas un Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras mantojumu ar mākslinieciski augstvērtīgu jaunradi - dzejnieces Broņislavas Martuževas dziesmu aranžējumiem (kas tiks pirmatskaņoti dzejnieces 100. dzimšanas dienas koncertuzvedumā),  popularizējot un izceļot dzejnieces nozīmīgo devumu Latvijas un Vidzemes vēsturiskās zemes kultūrtelpā.

Ilgtermiņa mērķi

1. Sniegt nozīmīgu ieguldījumu latviešu kultūras mantojuma, tai skaitā literatūras un mūzikas, saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

2. Veicināt izpratni par Vidzemes vēsturiskās zemes un visas Latvijas kultūras vērtībām.

3. Sekmēt latviešu kultūras un mūzikas attīstību un jaunradi.

4. Mākslinieciski augstvērtīgā kvalitātē nodrošināt mākslas un kultūras pieejamību Vidzemes vēsturiskajā zemē.

Uzdevumi

Veicamās darbības, uzdevumi:

1. Izstrādāt koncertuzveduma "Broņislavai Martuževai - 100"māksliniecisko koncepciju, iekļaujot mūziku, dzejas lasījumus un video projekcijas.

2. Radīt jaundarbus – Broņislavas Martuževas sacerēto dziesmu aranžējumus.

3. Radīt koncertuzveduma scenāriju.

4. Mākslinieciski augstvērtīgā izpildījumā sieviešu kora "Dzintars" mēģinājumos iestudēt un sagatavot jaunradītos B. Martuževas dziesmu aranžējumus.

5. Veikt finansējuma piesaisti (dažādu fondu projektu konkursi, ziedotāju uzrunāšana) projekta veiksmīgai īstenošanai.

6. Sadarbībā ar Broņislavas Martuževas fondu "Rakstītāja" plānot un organizēt B. Martuževas 100. dzimšanas dienas koncertuzveduma norisi.

7. Ar sociālo mediju un plašsaziņas līdzekļu (televīzija, radio, drukātā prese) starpniecību informēt par projekta rezultātiem, veicinot mērķauditorijas interesi par B. Martuževas 100. dzimšanas dienai veltītajām norisēm.

. Prioritāte

Ieguvēji un mērķauditorija

Latviešu kultūras, literatūras, kormūzikas un vokālās kamermūzikas interesenti,
B. Martuževas dzejas cienītāji, literāti,
kultūras jomā nodarbinātie,
mūzikas un kultūras norišu žurnālisti,
mūzikas profesionāļi – kordiriģenti, mūzikas pedagogi u. c.,
koru dziedātāji,
Lubānas pagasta, Madonas novada un citu Vidzemes novadu iedzīvotāji.
Jaundarbus pirmatskaņos sieviešu koris “Dzintars", bet nākotnē šos skaņdarbus repertuārā varēs iekļaut sieviešu kori Latvijā un pasaulē.

Paredzamie projekta rezultāti

Projekta rezultāts būs jaunradīta, mākslinieciski augstvērtīga kultūras vērtība – dzejnieces Broņislavas Martuževas 100. dzimšanas dienas zīmē tapuši viņas radīto dziesmu aranžējumi korim, kas tiks vēlāk pirmatskaņoti dzejniecei veltītā koncertuzvedumā Lubānā.

Projekta ietvaros tiks izcelts un popularizēts dzejnieces nozīmīgais devums Vidzemes vēsturiskās zemes un visas Latvijas kultūrā.

Koncertuzveduma tapšana (aranžējumu un scenārija radīšana 2023. gadā) sekmēs izpratni par latviešu kultūras, literatūras un mūzikas vērtībām un sniegs ieguldījumu to saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

Projekta īstenojums veicinās latviešu mūzikas jaunradi.

Jaunradīto aranžējumu pirmatskaņojumi koncertuzvedumā būs nozīmīgs devums latviešu kormūzikas attīstībā un vēlāk – repertuāra pienesums sieviešu koru sastāvam Latvijā un pasaulē.

Projektu konkursā tiek pieteikts B. Martuževas 100. dzimšanas dienai veltītā koncertuzveduma sagatavošanas posms - tā rezultātā taps B. Mārtuževas dziesmu aranžējumi, uzveduma mākslinieciskā koncepcija un scenārijs.